четвртак, 26. мај 2011.

Конкурс „Блок конференција“ | 2011 | 1


О КОНКУРСУ

Пројекат на тему ,,Градски трг: трансформација јавних градских простора у Београду - угао улица Риге од Фере и Тадеуша Кошћушка'', који сам радио на истоименом изборном предмету код проф. Драгане Васиљевић-Томић, прошао је на конкурсу Блок конференције. Награда је плаћена котизација у износу од 60 евра за предавања 2. и 3. јуна ове године.
01 | Списак награђених | 2011. године
02 | О наградама | 2011. године
О ПРОЈЕКТУ

Пројекат је рађен у деветом семестру, на другој години дипломских академских студија, на изборном предмету код проф. Драгане Васиљевић-Томић.


Локација се налази на углу улица Тадеуша Кошћушка и Риге од Фере, на простору општине Стари град. Реч је о малом јавном простору, троугаогног облика, који је данас доста девастиран и не користи се. Oивичен je улицама Тадеуша Кошћушка, Риге од Фере и Господар Јевремовом, које својим правцима праве то мало острвце зеленила. Са западне и јужне стране простор је отворен према Калемегдану, док је са источне и северне стране окружен објектима, тако да можемо да кажемо да је на неки начин и полуотворен.

Терен локације који је у паду, у правцу према Дунаву, представља потенцијал ове локације. Управо тај потенцијал је као мотив вукао идеју о неком амфитеaтралном облику на овом малом простору, где би околни објекти чинили сценографију у простору. Са друге стране, постоји још један мотив који произлази из саме локације. Реч је да се у том делу полако отвара простор према Калемегдану, па самим тим у себи може да носи неко одређено значење, пред  сам улазак на простор Београдске тврђаве.
01 | Ситуациони план Р 1:1000 | 2011. године
02 | Партерно решење Р 1:1000 | 2011. године
Пројекат се састоји из неколико сегмената који су дефинисани садржајем и амбијентом који стварају:

1. Амфитеатар, који је уједно најзначајнији елемент у простору, био би мултифункционалног карактера. Служио би за седење, одмор, за боравак и игру деце, за разне представе и сличне манифестације. У оквиру манифестације „Јевремова улица - улица сусрета“, која се одржава на пролеће (крајем марта), овај простор би служио за одржавање представа или за хорове из суседних музичких школа.
Назив амфитеатра је „Рига од Фере“, из разлога што се на највишој тачки овог простора налази споменик овом револуционару и истоимене улице која почиње ту.
03 | Пресек са уличним фронтом | 2011. године
2. Кафе књижара Лагум представља други сегмент пројекта - простор који се налази испод степеништа-трибина за седење искоришћен је рационално и за добијање намене. Амфитеатрални облик простора и пад на локацији пружају могућност коришћења таквог простора и на неки начин истичу његову функционалност и флексибилност. Уједно овај простор се може користити и за различите изложбе.
Назив ‘’Лагум’’ је из разлога што се тај простор увлачи у земљу и некако се
прикрива
када се посматра са различитих страна. А и лагуми су присутни у великој мери у Београду, и можемо рећи да чине препознатљиви знак самог града.
04 | Детаљ једног фрагмента | 2011. године
3. Мале платформе су трећи сегмент и јављају се, као привремени простори који могу да се склоне по потреби, код стамбених објеката и прате каскадирање амфитеатра, и служе исто за одмор, седење, дружење и сличне активности.

4. Уређење околних улица је четврти сегмент интервенције на задатој локацији. Наиме, Господар Јевремова добија поплочање и постаје једносмерна на том малом делу од Риге од Фере до Тадеуша Кошћушка. Такође и Риге од Фере је поплочана од раскрснице са улицом Тадеуша Кошћушка до раксрснице са Јевремовом улицом. Ове зоне представљају зоне успореног саобраћаја, а у одређеним интервалима су затворене за саобраћај:
- Сваког викенда - у току зиме од 16 до 20 часова, а у току лети од 18 до 24 часова,
- Сваког првог викенда у месецу овај простор је претворен у пешачку зону од 9 до 16 часова,
- У оквиру културно-уметничких манифестација (као што је рецимо ‘’Господар Јевремова - улица сусрета’’) овај простор се користи искључиво као пешачка зона.
05 | Модел/атмосфера у Јевремовој улици дан/ноћ | 2011. године
06 | Модел/атмосфера и амбијент на локацији дан/ноћ | 2011. године
Нема коментара:

Постави коментар