среда, 28. септембар 2011.

Стамбени објекат у Иванковачкој улици у Београду | Арх. Урош Мартиновић

ОПШТИ ПОДАЦИ

Реализација: 1969. године;
Извођач: ГП Јединство, Београд;
Локација: Иванковачка улица, општина Палилула, Београд;
Аутор: арх. Урош Мартиновић;

О ОБЈЕКТУ

01 | Изглед објекта
Урбанистичка поставка: 
Угаона диспозиција објекта захтевала је посебан напор усклађивања два улична фронта, различита по архитектури и висини постојећих зграда. Отуда проистиче висина дела према Иванковачкој улици од приземља до шесте етаже и дела према Далматинској улици од приземља до четврте етаже.

Урбанистичким условима је тражено да се у приземљу објекта остави слободан продор према унутрашњости блока. У исто време је захтевано да се изради пројекат уређења читавог простора блока.

Организација површина:
Типска основа спрата садржи четири јединице различите по величини: једноипособни, двоипособни, трособни и троипособни. Принцип организације стамбене јединице је доследно спроведен на бази диференцијације основних група на дневни боравак и спавање.
Приземна партија је ангажована за отворене прилазе вертикалном чвору са степеништем и лифтом и делом према Далматинској улици где су пројектовани боксови за гаражирање кола.
Из Далматинске улице остављен је колски прилаз ка унутрашњем дворишту одакле се успоставља веза са депонијом смећа и цистерном за гориво смештеним  у нивоу сутерена. Пасаж из Иванковачке улице је везан за зелене унутарње површине  блока предвиђене за игру деце и одмор старијих. Непосредно уз улаз је смештен стан домара, а у сутерену котларница за централно грејање и склониште за станаре зграде.
02 | Типска основа
Конструктивни склоп:
Структура објекта заснована је на принципу пуних армирано-бетонских зидова - ламела d=15.0 cm са распоном од 3.60 до 4.20 m и монолитно-армирано-бетонском међуспратном конструкцијом дебљине 12.0 cm. Фасадни зидови су од гитер опеке. Преградни зидови су од пуне опеке. Подови у становима од паркета су у собама, виназ плоча у кухињама и керамичких плочица у санитарним просторијама.
 
Обликовање:
Сви елементи конструкције остају у натур бетону, а испуне у фугованој опеци. Приземна партија је обрађена са зидовима у вештачком камену колиеру. Столарија је у дрвету - бојена, као и гвоздени профили ограда на француским балконима и терасама.
Врата на гаражама и улазна у приземљу су од метала. Ограда на француским балконима је испуњена армираним стаклом. Уређење партера објеката и унутарњег простора блока је посебан  део пројектног елабората који нажалост није реализован иако је био један од примарних урбанистичких услова.


Извор: Стамбени објекат у Иванковачкој улици у Београду (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 130.
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects

Нема коментара:

Постави коментар