четвртак, 20. октобар 2011.

Блог архитекте Душана Бошњака | 2011

Блог под називом „Архитектонски факултет у Београду води колега, а сад архитекта, Душан Бошњак. Први чланак на блогу објавио је, сада већ, давне 2006. године. Колега Дуле Бошњак на свој начин приказује студије на Београдској школи архитектуре, шта га је све снашло, своје виђење о пролблемима са којима су сусретао и много слично.

У неку руку представља аутобиографску причу која је обележила тај период живота аутора блога, архитекте Душана Бошњака. Препоручујем да погледате блог, потогово најмлађе колеге, бруцоши.
Слика са блога „Архитектонски факултет у Београду”
А Р Х И Т Е К Т О Н С К И   Ф А К У Л Т Е Т   У  Б Е О Г Р А Д У

Нема коментара:

Постави коментар