недеља, 22. јануар 2012.

Пешачки мост Свети Иринеј | Сремска Митровица | 2012

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутори и главни пројектанти: Градимир Срећковић, дипл. грађ. инж.  и Драгољуб Исаиловић, дипл. грађ. инж;
Пројекатнти појединих фаза: Б. Радовановић, дипл. грађ. инж., Љ. Мијовић, дипл. грађ. инж., М. Машовић, дипл. грађ. инж., М. Мишковић, дипл. грађ. инж.;
Каблови: Б. Грујић, дипл. инж. ИМС;
Технологија грађења: Драгомир Лукић, дипл. грађ. инж., ГП „Мостоградња
Пројектантска фирма: Институт Кирило Савић;
Инвеститор: Фонд за комуналне делатности, грађевинско земљиште и путеве - Сремска Митровица;
Генреални извођач:  ГП „Мостоградња ДД;
Главни подизвођачи: антикорозна заштита: Јадран“, уређивање приобаља: Регулација, производња и монтажа каблова: ГП „Мостоградња ДД у сарадњи са ИМС;
Функција објекта: пешачки мост;
Време изградње: 1990-93. године;

О ПРОЈЕКТУ

01 | На мосту
  Пешачки мост „Свети Иринеј премошћује реку Саву, повезујући Мачванску и Сремску Митровицу. Објекат се састоји од прилазне конструкције, система просте греде распона 35 m, и главне конструкције система моста са косим кабловима распона 35+192.5+35 m. Ширина моста је 5.5 m, а у зонама пилона повећава се на 6.5 m, пошто су пилони смештени у средњу раван моста. Греда за укрућивање се ослања на обалне и пилонске стубове, а састоји се од челичног, трапезастог и сандучастог носача који је спрегнут  са армиранобетонском плочом. Пилони моста су пуног, армиранобетонског правоугаоног пресека, укљештени у пилонске стубове. Укупна висина пилона од укљештења до врха главе износи 38.90 m. Они продиру кроз греду за укрућење и потпуно су дилатирани од ње. Носећи каблови, дужине 41.9 m до 91.5 m у распону над реком леже у средњој равни моста (2х3 комада) и анкеровани су у посебно конструисаним зонама у греди за укрућење и пилонским главама. На потезимаван главног распона, каблови се анкерују на једном крају у пилонским главама, а на другом се раздвајају и анкерују изван саобраћајног профила у бочне стране сандука (2х6 комада).

02 | Поглед са Саве (одоздо)
03 | Поглед са Саве

Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects

Нема коментара:

Постави коментар