среда, 25. јануар 2012.

Конгресно-концертна дворана Сава-центар | Београд | Арх. Стојан Максимовић


ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор: Стојан Максимовић, дипл. инж. арх. 
Пројекатнти: Стојан Максимовић, дипл. инж. арх., ентеријер: Александар Шалетић, дипл. инж. арх.
Пројектант конструкција: Радомир Михајловић, дипл. грађ. инж.
Пројектанти инсталација:
- Термотехничке: Ђорђе Вучковић, дипл. маш. инж.
- Електроинсталације: Зоран Милосављевић, дипл. електро. инж.
- Вод+канал: Дарослав Стефановић, дипл. грађ. инж.
Пројектантске куће: КМГ Трудбеник ДД, Драгиша Брашован и пројектни биро дирекције за изградњу и реконструкцију Београда;
Инвеститор: Скупштина града Београда
Извођач: КМГ Трудбеник и још 50 кооперантских кућа 
Време изградње: 1977-78, године.

О ПРОЈЕКТУ

Сава-центар, Нови Београд
  Сава-центар је међународни конгресни пословни и културни центар широке програмске оријентације и намене. Смештен је на једној од најлепших микролокација Београда. Сви делови су међусобно повезани топлим везама и чине јединствену целину - просторну и технолошку.

Поглед из ваздуха
  Зграда конгресног центра је инттегрална целина вишенаменских функција са 15 најмодерније опремљених сала. Осим сала капацитета 10-20 места, погодних за мање састанке,  и велике дворане са 4.000 места за велике конгресне манифестације, Сава-центар располаже са 9 дворана капацитета од 60-987 места намењених одржавању конгреса, пословних састанака и других скупова. Највећа од свих дворана, површине 1720 m2 и капацитета 987 места, може се у најкраћем времену клизним вратима трансформирати у три мање. Све дворане су снабедевене уређајима за симултано превођење, опремом за снимање звука, аудио-визуелном и техничком опремом и другим најсавременијим уређајима. Сава-центар располаже изложбеним пословним простором укупне површине 4.400 m2 погодним за организацију уметничких и стручних изложби. Флексибилни плафон конгресне дворане искључивањем галерије од 4 000 места претвара је у салу капацитета 2 500 места.

Основа Сава-центра
  Сава-центар располаже и другим садржајима: штампарија, систем интерне ТВ, велики број бутика ексклузивне робе, банка и пошта, туристичка и рентакар агенција, представништва већег броја авио-компанија, амбуланта и прва помоћ, фризерски и козметички салон, више ресторанаи барова, неколико галерија и продавница уметничких предмета, паркинг возила за 2 000 возила и слично.

   Прва фаза - Конгресни центар од 50.000 m2 - Основне конструктивне претпоставке биле су: фундирање на шиповима, велики распони за оба ортогонална правца, потпуна префабрикација, примена преднапрезања и термичка обрада бетона. Халу у којој су смештени садржаји на растеру од 15 m и кровне АБ решетке дужине 45 m префабриковане на градилишту. Косе и бочне стаклене зидове носе бетонске решетке и челичне рожњаче.

Ентеријер
  Друга фаза - Конгресно-концертна дворана капацитета 4.000 места чини са претходно изграђеном зградом интегралну целину и заокружује комплетан садржај конгресног центра. Вишенаменска дворана пројектована је тако да је акустика прилагођена потребама музичког и говорног програма. То се  постиже покретном таваницом чији се сегменти, нагибом и висином, прилагођавају одабраној величини и акустичким условима сале.
 
Ентеријер

  Конструкција је армиранобетонска. Велику салу капацитета 4.000 места затварају дупли бетонски зидови који су спојени  просторном бетонском решетком. Велики хол је конструктивно затворен бетонским решеткама под нагибом од 45 степени према основи хале. Склоп бетонских решетака и челичних носача гради просторну  конструкцију хола. Приземље и сутерен су у систему бетонских „роштиља”.


  Jедан од најзначајнијих елемената зграде је кров сале. Овај кров димензија 50х50 m формиран је на плочи инзад подрума као просторна решетка висине 5 m која је моћним хидрауличним пресама подигнута на пројектовану висину заједно са дефинитивним кровним покривачем и инасталацијама.
 Клип о изградњи Новог Београда. Између осталог, помиње се и Сава-центар
Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар