субота, 14. јануар 2012.

Београдски мостови | Moст Газела | 2012

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектантска фирма: Дирекција за изградњу мостова - Београд
Аутор и главни пројектант: академик, проф. Милан Ђурић, дипл. грађ. инж. 
Главни пројекатнти појединих фаза: групе пројектаната
Генерални извођач: ГП „Мостоградња
Главни подизвођачи: испоручиоци челичне конструкције „Гоша и МИН; израда Франки шипова: „Југофунд; антикорозиона заштита „Текол и „Плескар; асфалтирање: „Партизански пут
Функција објекта: друмски мост
Време изградње: 1966-70. године

О ПРОЈЕКТУ

Мост „Газела”
  Мост „Газела” представља комбинацију греду и лука. У статичком смислу то је плитак рам системне дужине 332 m. Греда се, на растојању 63 m од вертикалних стубова према средини, зглобно ослања на косе стубове који се пружају под углом од 29 степени према хоризонтали. На инундацијама, у продужетку рама, примењене су две просте греде распонапо 70.0 m за везу челичног моста са бетонским прилазима. Ширина моста је 27.50 m, а састоји се од два коловозна смера ширине по 10 m, разделне траке у средини ширине 1.50 m, и две пешачке стазе ширине по 3 m.
 
  Конструкција моста је заварена и закована, од челика квалитета ČN-25 и ČN-35. Коловозна плоча, доња плоча сандука, као и вертикална ребра су ортогоналне плоче. Дебљина лима креће се од 10 до 40 mm. Укупна тежина челичне конструкције износи 6 050 тона.

Мост „Газела”
  Монтажа средњег дела конструкције обављена је системом слободне монтаже, помоћу пловне дизалице, а на инундацијама је коришћена челична скела и ауто-дизалице носивости 60 тона, са стрелом дужине 30 m. Монтажни елементи дужине 15 до 25 m тежили су 6 до 45 тона.

Мост „Газела”
  Фундирање косих и првих вертикалних стубова извршено је, на обе обале, на заједничком темељу - кесону, спољних димензија 40.5х24.6 m. Кесони примају велике хоризонталне силе и моменте. У кесоне је уграђено по 9 200 m3 армираног бетона, 13 000 m3 бетона као испуна комора и 720 тона арматуре. Масивни стубови на прелазу са челичне на бетонску конструкцију фундирани су на Франки шиповима.

  Изграђена површина износи 13 219 m2, највећи распон 249.92 m, ширина пута 21.8 m, а највећа висина у средини отвора 22.78 m изнад средње воде.


Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар