четвртак, 24. мај 2012.

Пешачка зона Кнез-Михаилова - Трг Републике | Арх. Бранислав Јовин

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор: Бранислав Јовин, дипл. инж. арх.
Инвеститори: град Београд, ГСИЗ за комуналну делатност, грађевинско земљиште и путеве;
Пројектна документација: Завод за изградњу Београда, Сектор за студије и пројектовање, уз сарадњу Завода за заштиту споменика културе града Београда, Градске комуналне организације, Београд-пут, Институт за испитивање материјала Србије;
Генерални извођач: Партизански пут
Подизвођачи: Градске комуналне организације Београд, Јабланица, Ливница Пластика
Функција објекта: пешачка зона
Време изградње: 1987-88. године  

О ПРОЈЕКТУ 

01 | Некадашњи изглед Кнез-Михаилове улице
Окосницу старог градског језгра Београда чине Кнез-Михаилова улица и простор Трга Републике. Овај простор је пре реконструкције имао функцију улица за пешачки и колски саобраћај са свим негативностима које таква функција носи. Поред спољног изгледа, у незадовољавајућем стању биле су и подземне инсталације (водовод и канализација, електромрежа и телефонска мрежа).
 
  Пројекат и реализација пешачке зоне:
  • Величина захвата износи 21 300 m² уређених површина, од чега пешачка Кнез-Михаилова улица обухвата 13 500 m², а део Трга Републике (ван будуће метро-станице) 7 800 m². Од укупне инвестиционе суме 60% средстава је утрошено у обнову старе и изградњу нове инфраструктуре, између осталог, и увођење топловода за даљинско грејање.
  • Пројекат је урађен и реализован по принципу тоталног дизајна, почев од ходних површина и елемената урбане опреме, решетки за одводњавање, поклопаца за шахтеве и осталих елемената опреме пешачких зона - све до уникатних објеката као што су чесме, врела, фонтане и спомен-обележја улица.
  • У обликовном смислу, обједињавајући фактор су примењени материјали и форме. Ходне површине и ниски или масивни елементи урбане опреме урађени су од гранита, а виши или витки елементи оф патиниране бронзе. Примењене фомре асоцирају у споју хладних - равних и топлих - облих површина.
  • Посебна пажња посвећена је озелењивању, садњи стабала и уређењу цветних пасажа ради постизања естетске и еколошке равнотеже. Систем ноћног осветљења чине низови канделабара висине 3.5 m и допунски осветљај од излога и реклама.
  • Одводњавање површинских вода решено је једном риголом по средини улице и одговарајућим канализационим системом.
02 | Изглед Кнез-Михаилове улице данас

Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар