субота, 09. јун 2012.

Блок 22 | Нови Београд

ОПШТИ ПОДАЦИ

Тип конкурса: Општи југословенски конкурс за архитектонско решење стамбеног насеља блок 22 на Новом Београду - прва награда
Аутори: арх. Божидар Јанковић, арх. Бранислав Караџић и арх. Александар Стјепановић
Реализација: 1968-74. године
Извођач: ГП Напред, Београд

О ПРОЈЕКТУ | О ОБЈЕКТИМА

01. Изглед насеља
  Стамбени објекти се међусобно разликују у погледу волумена и могу се разврстати у два основна типа:
-волумен у основи приближно квадратног облика;
-волумен састављен од подужних тракастих елемената.

  При опредељивању за неки општи тип организације стана, битније је утицао тракасти волумен подужних објеката. Систем заједничких вертикалних и хоризонталних комуникација сугерирали су тип стана који се подужно развија дуж једне основне ивице низањем одређеног броја распона попречних зидова (управних на ту основну линију).


  Овакав тип стана могуће је склапати  у оба правца:
-хоризонтално, низањем,
-и вертикално, под углом од 90 степени, чиме су решени проблеми организовања свих склопова, различитих волумена.

02. Објекат 2, П+6+П
  Главни проблем при одређивању основног функционалног концепта стана био је да се код усвојеног типа линеарне стамбене јединице:
-избегне једнодимензионална организација 
-да се изврши сажимање дужине фасадног платна по стамбеној јединици.


03. Објекат 1, П+6+П
  Овај проблем је разрешаван на тај начин што је дегажирањем једне спаваће собе (родитељске), у односу на подужно фасадно платно, стан добио и другу димензију, а са тим и све просторне квалитете, неопходне да може да одговори свим потребама савременог становања. 

   Основно, заједничко језгро стана сачињавају: просторија за дневни боравак, простор за обедовање, кухиња и улазни део. Остали делови стана се везују на то језгро и зависно од величине граде све тражене структуре.


04. Тип стана

05. Тип стана
  Наговештаји и могућности које је пружало понуђено урбанистичко решење у односу на понуђене стамбене волумене расматрана у два правца: хоризонталном и вертикалном. Идеја смицања у хоризонталном плану остварује се усвајањем основног језгра базираног на принципу две паралелне траке, које садрже стамбене јединице, међусобно повезане комуникационом траком као транспарентним елементом. Продужавањем једне од двеју паралелних трака прелази се на следеће језгро и процес хоризонталног смицања тече даље. У вертикалном плану идеја смицања је остварена формирањем вертикалне подужне кичме коју чини шестоспратни волумен, у односу на коју се хоризонтално већ рашчлањени волумени, логично висински степенују до висине од четири спрата и то у оба правца код дужих, односно у једном код краћих објеката. Средишна зона блока намењена је објектима одговарајућег пратећег садржаја. Специфичност просторног решења блока, његова згуснутост, градски карактер, просто су наметнули и логично решење ове зоне. Започету идеју повратка градском амбијенту са оживљавањем позитивних страна улице било је потребно надградити и довршити. Из тог разлога садржај пратећих објеката није третиран као низ одвојених расцепканих  волумена различитог садржаја, већ као сложен организам, базиран на основној просторној иницијалној јединици, као заједничком именитељу за све садржаје.

Више о организацији стана на овом линкуИзвор: Блок 22 (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 54-55.
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар