среда, 20. јун 2012.

Хотел „Beograd Inter-Continental” | Aрх. Стојан Максимовић

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор: Стојан Максимовић, дипл. инж. арх.
Пројектант: Миодраг Бевења, дипл. инж. арх.
Пројектант конструкција: Радомир Михајловић, дипл. грађ. инж.
Пројектант инсталација: Бранислав Ђокић, дипл. маш. инж.; Драгош Петровић, дипл. електро. инж.; Момчило Радовановић, дипл. грађ. инж.
Пројектантске куће: Пројектни биро КМГ Трудбеник - Драгиша Брашован
Инвеститор: Generalexport
Извођач: КМГ Трудбеник 
Време изградње: 1979. године 
 
О ПРОЈЕКТУ

  Хотел Beograd Inter-Continental у функционалном смислу представља део Конгресног центра Сава, употпоњује садржаје који се односе на смештајне, угоститељске и пословне капацитете. Урбанистичко-архитектонски завршава просторно уређење терена од 20 ha. Хотел има 478 соба са 1 000 лежаја, бруто површине 35 844 m².
01. Изглед објекта

02. Приликом изградње
Главна особина ове монтажно-бетонске коснтрукције су четвороетажни 165-тонски просторни рамови монтирани кинематичком методом. Осам етажа хотелског дела изведено је у монтажном крупнопанелном систему КМГТрудбеник”, са попречним платнима дужине 7 и 5 m на сваких 3.75 m и комплетном купатилском кабином са два купатила димензија 4.2х4.2 m. Доње четири етаже решене су као скелет растера 15 m попречно и 16х7.7 m по дужини. Скелет чини 17 једнобродних четвороспратних рамова. Фасада је од термоизолационог рефлектујућег вишеслојног стакла зелене боје. 

Потписивањем уговора о менаџмент агрименту, јануара 1992. године, хотел Beograd Inter-Continental постао је пуноправни члан корпорације Inter-Continental. То је виша форма сарадње која се примењује у свим ланцима хотелских корпорација, што подразумева да корпорација, у име и за рачун власника, организује процес производње и рада у хотелу у складу са стандардима које ова корпорација примењује у свету. 
03. Приликом изградње
  
Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects” 

Нема коментара:

Постави коментар