понедељак, 09. јул 2012.

Конкурс за стамбени комплекс у насељу „Расадник” | Лазаревац | 2012


ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутори: Проф. Дарко Марушић, дипл. инж. арх., Миленија Марушић, дипл. инж. арх. и мр Ђорђе Алфиревић, дипл. инж. арх.
Сарадници: Сања Симоновић, дипл. инж. арх. и Горан Анђелковић, М. Арх. 
3Д модел: Марко Миловановић, дипл. инж. арх.
Консултант за конструкцију: проф. др Дејан Бајић, дипл. инж. грађевине
Тип конкурса: Јавни анонимни урбанистичко-архитектонски конкурс
Расписивач конкурса: ПД Рударски басен Колубара”, д.о.о., Лазаревац
Тип пројекта: Стамбени комплекс
Локација: Колубарски трг, општина Лазаревац
Година пројектовања: 2012. године

О ПРОЈЕКТУ

  У овом чланку, у кратким цртама, представићу конкурсни пројекат стамбеног комплекса у насељу „Расадник”, у општини Лазаревац недалеко од Београда.
 Пројекат је рађен у оквиру Института за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) током маја и јуна месеца ове године, у кабинету професора Дарка и Миленије Марушић
  
  На конкурс је пристигло 59 радова. Конкурсни пројекат тима, у којем сам и ја учествовао, је после две сеансе ушао у ужи избор од 16 радова, што је свакако представља велики успех.

  Свакако треба узети у обзир и параметре пројектног задатка који су дати конкурсом. Сама локација је својом конфигурацијом, која није била нимало лака ни једноставна, утицала на сагледавање и формирање концепта решења.

  Према задатку, планиране су три фазе извођења решења, што је требало такође приказати у конкурсном решењу. У пројектном решењу се та фазност осећа у каскадирању ламела пратећи елегантно конфигурацију терена. Типолошки гледано решење је комбинација галеријско-коридорског типа.

  На крају, ево неких приказа конкурсног пројекта за насеље колективног становања у насељу „Расадник” на теритоији општине Лазаревац:

01. Изглед насеља
02. План високог приемља и улични фронт Колубарског трга

03. Типологија станова у стамбеном комплексу

Више информација на овој страници.

Нема коментара:

Постави коментар