среда, 04. јул 2012.

Стамбени објекат на углу Јужног булевара и Максима Горког | Београд | 1971-74.

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор: Стојан Максимовић, дипл. инж. арх.
Пројекат завршен: 1971. године
Реализовано: 1974. године
Извођач: ГП Напред, Београд
 
О ПРОЈЕКТУ | О ОБЈЕКТУ

01. Ситуациони план
  Стамбени објекат на углу улица Јужног булевара (раније Булевар Црвене армије) и Максима Горког пројектован је као елемент блока - у потезу стамбених солитера дуж Јужног булевара, у намери да се овом низу високих објеката да завршни елемент, који ће истовремено омогућити јаче урбанистичко обликовање поменутог раскршћа.

  Интервенције на даљој реконструкцији у овој зони, с обзиром на наслеђе које је овде затечено и проблема реконструкције саобраћајница могу се очекивати у непосредној будућности.
 
  Објекат се пружа дуж улица Јужног булевара односно Симе Игуманова (раније Франца Розмана), па су главни пешачко-колски приступи оријентисани на ове саобраћајнице.
  Оријентација објекта је север-југ, по краћој оси.

  У функционалном смислу, у згради је могуће издвојити три основне групе намена: 
1. У сутеренским етажама решени су складишно-сервисни и гаражни простори, са оријентацијом приступа на улицу Симе Игуманова. 
2. У приземним етажама, у анексном делу решен је садржај Програма центра IV са просторима трговине, угоститељства, занатства и друштвено-политичких активности.
3. У високом делу, у девет спратних етажа, решен је програм становања.

  Сва три дела представљају издвојене функционалне целине у заједничком волумену зграде.

02. Типови станова
 Стамбени део решен је у систему дуплекса, са приступним централним ходницима на свакој другој етажи. У објекту је решен читав спектар структуре стамбених јединица, од гарсоњера до четвороипособних станова, са тежиштем на већим стамбеним јединицама.

  Конструкција је армирано-бетонски скелет са делимично монтажом префабрикованих елемената у растеру стубова 4.20х4.20 метара.

  Спољна обрада је у натур бетону и фасадној опеци. Обрада спољних слободних површина решавана је кроз озелењавање и поплочавање кулије плочама и бетонско-асфалтним засторима.

03. Изглед стамбеног комплекса

Извор: Стамбени објекат на углу Булевара Црвене армије и улице Максима Горког у Београду (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 127-128.
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

 

Нема коментара:

Постави коментар