уторак, 09. октобар 2012.

Центар за форензичка истраживања | 2010

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор: Aнђелковић Горан, Мастер инж. арх (М. Арх.).;  
Тип објекта: Центар за форензичка истраживања;
O пројекту: Пројекат је рађен у оквиру наставе на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (Студио М.6.А.);
Ментор при студију и пројекту: Ванредни професор Владимир Лојаница, дипл. инж. арх.;
Асистенти | сарадници при студију: Срђан Марловић, дипл. инж. арх.; Катарина Анђелковић, дипл. инж. арх.; Маја Драгишић, дипл. инж. арх.
Локација: Угао Вишњичке и Диљске улице, Карабурма, Београд;
Година студија: 5. година, 9 семестар;
Година пројектовања: 2010-11. године;

О ПРОЈЕКТУ

    Локација задата пројектним задатком студија налази се на подручју насеља Карабурме, општине Палилуле. Смештена је у такозвани појас индустријске зоне, на месту напуштене фабрике Минел”, која је на углу прометне Вишњичке улице и Диљске која је управна на њу.
  
   Локација Карабурме се може и посматрати и у појасима одређених функција. Наиме, простор који је надомак реке представља више зону рекреацију, па онда иде индустријска зона, која је данас махом напуштена, па тек онда зона становања. Јасно се уочавају те зоне функција у плану.
  Управо ти напуштени индустријски објекти и хале могу да се ревитализовати и прилагодити новој функцији објекта.
01 | Локација: Карабурма, Београд | фото: Горан Анђелковић


  Пројектна тема је била да се на месту старе фабрике испројектује Центар за форензичка истраживања. Морам признати да се током школовања и студирања нисам сусретао са сличном темом, те ми је задатак студија у прву руку био доста занимљив.
  Према пројектном задатку постојале су две могуће опције у формирању концепта решења:
1. Да се објекат старе фабрике сачува и у некој мери ревитализује;
2. или да се изгради потпуно нови објекат.

  Одлучио сам се за другу опцију. Дакле, за стварање потпуно новог објекта на месту постојеће фабрике и кренуо сам у развијање концепта новог, будућег решења на том простору.

02 | Развијање концепта решења | Горан Анђелковић
  У развијању концепта кренуо сам од апстрактног појма таласа. Своју идеју сам базирао да је све на свом свету саздано од таласа односно њихове амплитуде која настаје услед његовог дејства. Примера ради уколико се аритимија људског срца може приказати као неке линије одређене фреквенције, онда се то може применити и у другим сферама. 

   У две димензије - у хоризонталној и у вертикалној - провлачени су таласи одређених фреквенција и амплитуда. У пренесеном значењу, те фреквенције представљају наслаге слојева које овај простор поседује и носи у себи. Те фреквенције нам говоре о особинама локације и дају нам одређен идентитет локације каква је Карабурма. 

  Остало је да се провуче и кроз трећу димензију како бисмо добили одређени талас локације и како бисмо могли утврдити каква би волуметрија одговарала овом простору.
  Значај аспект је и стелт технолофија авиона Ф-117а - мимикрија и невидљивост. Овај објекат због своје специфичне намене треба да има сакривене” елементе од очију јавности и људи који ту свакодневно пролазе са једне стране, а са друге да ипак да свој просторни одраз локацији.

03 | Ситуациони план Центра за форензичка истраживања | Горан Анђелковић
   На местима прекида објекта су фреквенције таласа изузетно јаке, те су утицале на кидање појединих волумена, градећи на тај начин разиграну форму објекта новог Центра за форензичка истраживања.

  Колски улаз у објекат се врши из нове саобраћајнице, која је у суштини постојећа у оквиру постојеће фабрике, са источне стране парцеле. Нивелацијска разлика терена од око скоро 2.80 метара пружа могућност да један ниво буде укопан, а остатак терена да прави урбан дизајн терена.
  У том укопаном делу се налази гаража, одређене просторије за пријем материјала, улази и слично.

04 | Партерно решење Центра за форензичка истраживања | Горан Анђелковић
  У нивоу изнад налази се плато на коме се може шетати за време паузе у току радног времена. Ослонци објеката представљају у суштини елементе комуникација према одређеним секторима Центра.

05 | Партерно решење Центра за форензичка истраживања | Горан Анђелковић
 Такође, и разиграни терен у нивоу укопаног нивоа може да служи за одмор запослених у току радног времена. Једино запослени имају приступ том делу терена.

06 | Спрат Центра за форензичка истраживања | Горан Анђелковић
07 | Галерија Центра за форензичка истраживања | Горан Анђелковић
  И у основама етаже и галерије су распоређене различите лабораторије по секторима. Оно што се види у организацији простора, а то је да се у средишњним деловима налазе зоне комуникација, лабораторија, амфитеатри за предавање и слично. На ободним странама се налазе ходници уз саму фасаду који су у већој мери по природном светлошћу. На крајњим тачкама - односно главама - налазе се одмори за паузу и слично.

08 | Вертикални пресек Центра за форензичка истраживања | Горан Анђелковић
  Систем конструкције ових елемената који граде овакву структуру су у принципу „челичне корубе” које се ослањају на бетонске елементе - шајбне или елементе комуникације (лифтови, ескалатори и слично).

09 | Просторни приказ Центра за форензичка истраживања | Горан Анђелковић

 

Нема коментара:

Постави коментар