петак, 16. новембар 2012.

Центар месне заједнице „Фонтана” | Урош Мартиновић

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор: Урош Мартиновић, дипл. инж. арх.;  
Пројектовано и реализовано: 1963-67. године
Локација: Блок 1, Нови Београд, Београд, Србија

О ПРОЈЕКТУ
   
  Данас се навршава тачно 45 година од отварања Центра месне заједнице у блоку 1 на Новом Београду. Сматрам да је ово згодна прилика за члaнак за овај фасцинантан објекат, познат и под именом Фонтана. Аутор овог дела је наш архитекта Урош Мартиновић (1918-2004) који је испројектовао и изградио пуно објеката широм Београда, Србије и ондашње Југославије.

01 | Центар месне заједнице Фонтана у блоку 1 на Новом Београду
  Овај објекат има јако изражену триангуларну мрежу, која је ублажила јаку, строгу ортогоналну правну матрицу тада изграђених блокова. Његова архитектура се суптилно увлачи у постојећу архитектуру стамбених објеката блокова око зграде Општине Новог Београда. 
  Основни елемент, као што је троугао, је идејно произашао из габарите локације за овај објекат. Такорећи тај троугаони део оивичен улицама је била инспирација и иницијална каписла за идеју композиције овог објекта. Атријумска структура месне заједнице је јако интересантна као ново средиште окупљана људи и за различите јавне манифестације.

02 | Основа Центра месне заједнице Фонтана у блоку 1 на Новом Београду
  Интересантан је текст архитекте Михајла Митровића у његовој књизи  „Архитектура Београда од 1950. до 2012. године” о овом објекту.
Нови Београд је започео свој живот подизањем великих стамбених зграда, и био је, у то време, велика спаваоница пред којом су се простирале широке и сиве пешчане дине. За савски  и дунавски песак почело је најпре да се хвата прамење зеленог корова, затим трасе будућих булевара и, најзад, сва она друга градња која саздаје град. У ово последње сврстава се и објекат о коме говоримо. То је прва зграда те врсте изграђена у Београду, а према неким изворима, и једна од првих у нашој земљи.
Много онога о чему се из ове области архитектуре годинама теоретисало, без већих искустава пренето је у овај објекат, који се срећно уклопио у језгро крупних блокова и саобраћајних раскршћа. 
Пошавши од троугане границе терена, пројектант је пронашао допадљив атријумски систем косоуглих координата у које је уградио одговарајућу архитектуру димензија примерених човеку. За посебно успелу може се сматрати идеја перфорације атријума према главном булевару, чиме је омогућено да се умноже визуре у жижу ликовне композиције и центар људског окупљања. (Митровић, 2012)
   Прошле године снимљена је емисија „Градологија” у којој се говори о реконструкцији Центра месне заједнице Фонтана на Новом Београду.

Емисија „Градологија”

Нема коментара:

Постави коментар