уторак, 08. јануар 2013.

Булевар револуције (Булевар краља Александра) | Друга награда

ОПШТИ ПОДАЦИ

Тип конкурса: Општи београдски конкурс за архитектонско-урбанистичко решење стамбеног комплекса у Булевару краља Александра (некада Булевар револуције) 1966. -  друга награда;
Аутори: арх. Милан Лојаница,  арх. Предраг Цагић, арх. Боривоје Јовановић и арх. Божидар Хајдин;

О ПРОЈЕКТУ
   
01 | Макета
   Условима конкурса тражено је да се у Булевару револуције (данас Булевар краља Александра) у Београду на дужини од око 500 метара са његове обе стране сместе веома разноврсни садржаји од стамбеног, административно-пословног до трговинског и угоститељског.

  С леве стране Булевара стамбени капацитети су решени у крупним блоковима ортогоналне међусобне позиције. На супротној страни пројектовани су вертикално усмерени габарити и то у две размакнуте групе које заузимају ивичну позицију локације.
02 | Макета
  


  У средишту блока према стамбеној падини парковској уређеној, пројектовани су трговински и пословни садржаји изнад самог Булевара, чиме је остварена и непосредна пешачка веза леве и десне стране улице.
03 | Основа стана

  Станови су пројектовани на принципу јасне поделе зона дан-ноћ. Дневни боравак има средишну позицију наспрам улаза у стан и проширује се на простор за ручавање и истурену терасу. Санитарни чворови се везују у парове између два суседна стана.
Извор: 1.2 Булевар револуције - II награда (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 47.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар