недеља, 27. јануар 2013.

Булевар војводе Степе, централна зона | II повишена награда

ОПШТИ ПОДАЦИ

Тип конкурса: Позвани београдски конкурс за архитектонско решење стамбеног насеља у Булевару војводе Степе у Београду 1969. године - II повишена награда;
Аутори: арх. Софија Вујанац-Боровница и арх. Недељко Боровница;

О ПРОЈЕКТУ
   
  Расписивач конкурса је у свом програмском захтеву ставио нагласак на стамбени садржај, као што је то, уосталом и уобичајено у оваквим случајевима. Ипак због значаја планираног јавног садржаја, који је имао капацитет рејонског центра, учесници су тежиште рада морали распоредити на урбанистичко-архитектонско обликовање целог простора и на врло детаљно архитектонско решење стамбених објеката.
01 | Изглед насеља
  Због доста чврстих урбанистичких услова и прилично неповољне геометрије простора (блокови се тракасто простиру уз обе стране булевара са врло малом ширином), сваки допринос учесника у обликовању овог простора треба схватити као интерпретацију урбанистичких услова.
  Тежиште проблема код стамбеног садржаја биле су врло високе стамбене куле са по 8 станова на етажи. Остали стамбени садржаји били су у нижим стамбеним објектима који су делимично представљали попуњавање слободних простора у већ изграђеним деловима блокова.
  Аутори су настојали да цело насеље реше у комбинацији два конструктивна распона чистих мера 3.00 m и 5.40 m.
02 | Основа куле
   Стамбене куле су решене са два степеништа, тако да свако степениште опслужује по два двособна и два трособна стана на етажи, што је одговарало траженој структури станова. 
03 | Основа стана
  Код решења станова дат је нагласак на дневном боравку који чине: дневна соба, кухиња, ручавање и лођа испред целе дневне собе. Кухиња се бочно ослања на лођу која је на тај начин постала тежиште стана у, за београдске климатске услове, доста дугом периоду године.
   Оваква поставка лође и кухиње довела је до тога да ручавање постане продужени део дневне собе, који је, у случају потребе, могуће потпуно одвојити. То је такође значило да пут до кухиње из улазног дела стана иде кроз ручавање. Свесни овог недостатка, аутори су сматрали да је боље допустити тај пут - иначе врло ретке фреквенције у току дана - да би лођа била боље коришћена скоро 6 месеци у току године.
Извор: 8.2 Булевар војводе Степе, централна зона - II повишена награда (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 65.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар