среда, 12. јун 2013.

Пословни центар Генекс | Нови Београд | 1988-89

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутори: Реља Костић, дипл. инж. арх.; Ивана Костић, дипл. инж. арх.
Пројектант: Миодраг Бевења, дипл. инж. арх.
Пројектант конструкција: Војислав Марисављевић, дипл. грађ. инж.
Пројектант инсталација:  КМГ Трудбеник, биро за пројектовање Драгиша Брашован
Пројектантска кућа: КМГ Трудбеник, биро за пројектовање Драгиша Брашован
Инвеститор: Generalexport
Извођач и време изградње: КМГ Трудбеник, 1988-89. године
   
О ОБЈЕКТУ И КОМПЛЕКСУ

    Међународни центар Генекс” лоциран је на левој обали Саве и представља јединствен спој пословно-апартманског комплекса уз већ постојеће зграде Конгресног центра Сава” и хотела Beograd Inter-Continental”. Комплекс се састоји од четири посебне зграде различитих намена:
1. апартманско-пословна зграда;
2. пословна зграда;
3. рекреативно-пословна зграда;
4. енергетска зграда.
  Апартманско-пословна зграда састоји се од 60 апартманских јединица, од гарсоњера до петособних станова, површине 30-370 m², што укупно износи 35 000 m². Технолошки концепт конструкције зграде постављен је тако да скелетним монтажним системом обезбеди паралелизам лркизводње на више места у исто време, што је омогућило извођење у рекордно кратком року. Привремена фабрика за ливење монтажних елемената организована је на самом градилишту. Пакети 50-тонских рамова образовани су на темељној плочи. Писта за адхезионо преднапрезање плоча у два правца капацитета 300 m² равних плоча на дан, изграђена је на градилишту. 
Четвороспратни рамови бетонирани су на градилишту у пакету, димензија 5.0 х 16.5 m², тежине 50 тона.
  Апартманско-пословна зграда има подрум, мезанин, ТЕ+6 етажа. Зграда је опремљена према најмодернијим светским стандардима.  
01 Генекс апартмани, Нови Београд
    Пословни центар Генекс је административно-пословна зграда са 9 етажа, висине 45 метара изнад терена и габаритних димензија 45 х 25 m у основи. Фасада је стаклена са челичном и алуминијумском потконструкцијом. Степениште и четири лифта обезбеђују вертикално комуницирање у згради. Машинска и сва остала техника потребна за одржавање зграде, налази се у подрумским просторијама испод коте приземља.
  Конструктивни систем зграде је мешовит: скелет са зидовима за укрућење, док је статички систем такав да се сва вертикална и хоризонтална оптерећења, преко хоризонталних међуспратних конструкција, преносе на зидове и стубове у неправилном растеру. Носећи елементи конструкције су од армираног и преднапрегнутог бетона, а делимично су и од челичних спрегнутих носача. Међуспратне плоче су преднапрегнуте у два ортогонална правца ужадима система ИМС-а. Произведене су у пакету” на коти 0.00 по осам комада, једна на другу, па су по вертикали, по једној оси симетрије подељене на два симетрична пакета, чиме је омогућена примена тешке монтаже методом вучења.
02 Генекс апартмани, Нови Београд
   Спортско-рекреативни центар чини функционалну целину са апартманско-пословним центром и састоји се од два нивоа. Сале за сквоч се налазе на првом нивоу, а покривени тениски терени са гардеробама и продајним простором за спортску опрему на другом нивоу. Спортски центар је климатизован, а код тениских терена се греје тако да је омогућено коришћење током целе године.
  Енергетска зграда својим архитектонским композиционим решењем са пратећим, слободностојећим торњм, чини јединствену композициону целину у склопу комплекса. Зграда је конструисана као армиранобетонска и монтажна, са облогом од алукобонд алуминијума. Специфичност примењеног система функционисања ове зграде је да се искоришћена енергија повратно екуперира, што чини знатну повољност у смислу рентабилности цене утрошене енергије.
03 Генекс апартмани, Нови Београд


Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије

 

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”
  

Нема коментара:

Постави коментар