недеља, 29. септембар 2013.

Стамбене куле на Булевару војводе Степе | Београд

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутори: Стана Алексић, дипл. инж. арх., проф. Бранко Алексић, дипл. инж. арх.;
Пројектант: Стана Алексић, дипл. инж. арх.;
Пројектанти конструкција: проф. др Димитрије Рајић, дипл. инж. арх.; проф. др Милорад Ристић, дипл. инж. арх.;
Пројектант инсталација: Јанко Лисјак, Светлост;
Пројектантске куће: Завод за пројектовање, ГП Рад;
Инвеститор: ГП Рад;
Извођач: ГП Рад;  

О ОБЈЕКТУ

Групација три стамбене куле, висине 22 до 24 спрата, са проширеном каскадном базом, конструктивно је решена у рамовском и панелном систему због двојне намене зграда. У приземљу и на првом спрату налази се пословни простор, а стамбени на осталим спратовима. Степенишно спуштање зграда доприноси њиховој крутости и смањује еластична померања у високим тачкама зграда.

01 | Стамбене куле на Булевару Војводе Степе
02 | Стамбене куле на Булевару Војводе Степе
03 | Ситуациони план стамбених кула на Булевару Војводе Степе
04 | Пресек кроз ситуациони план стамбених кула на Булевару Војводе Степе
Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије 

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects” 

Нема коментара:

Постави коментар