недеља, 06. октобар 2013.

Булевар војводе Степе, централна зона | Београд | 1969-72

ОПШТИ ПОДАЦИ

Тип конкурса: Позвани београдски конкурс за архитектонско решење стамбеног насеља у Булевару војводе Степе у Београду 1969. године;
Аутор прве награде: Бранко Алексић, дипл. инж. арх.;
Почетак реализације: 1972. године
Извођачи: ГП Ради ГП 7. јули, Београд;

О ОБЈЕКТУ

01 | Композиција групације стамбених објеката
Детаљни урбанистички план реконструкције потеза Булевара војводе Степе обухвата појас који се пружа од Аутокоманде до Кумодрашке улице. У том плану посебно место дато је централној зони (Максима Горког,  Гостиварска, Витановачка, Јове Илића), као жижној тачки, функционалном средишту и ликовној окосници читавог потеза. Она треба да да белег и физиономију овом потезу:
- да изрази идеју стецишта, које ће дати нови импулс и ритам живљењу у овом простору;
- да изрази идеју просторног репера и окоснице потеза - да допринесе изграђивању ликовног идентитета и физиономије овог простора.
 
02 | Ситуациони план групације стамбених објеката
Овај израз остварује се укрштањем битних садржаја градског ткива - становања и реонског центра, на следећи начин: плочасти, вертикално усмерени стамбени објекти (дефинисани релацијама и условима детаљног плана) - подухваћени и омекшани у доњим етажама каскадираним деловима, који их своде на људску меру и повезују са изграђеним падинама залеђа - прожети су, с једне стране, приземно лоцираним, пешаку доступним садржајима реонског центра, док су, с друге стране, прихваћени склопом меандрираних четвороспратних стамбених објеката, као споном са већ формираним блоковима потеза. На тој основи остварена је зона јаке гравитације и фреквенције, просторна сцена адекватна значењу овог простора и догађањима у њему.
 
 
Пројекат и реализација блока Х (В. Степе, Витановачка, Ј. Илића и М. Горког)
 
03 | Стамбене куле
 Блок Х обухвата две стамбене куле и групу меандрираних четвороспратних стамбених објеката. Карактерише га следеће:
- станови имају своју окосницу у којој и око које живот пулсира; она је усмерена, двострано интегрисана у окружење; преко специфично моделованих лођа (окосница ликовне организације елемената ансамбала) партиципира у просторима блока;
- при изласку из стана човек се улива у степенишни простор, такође интегрисан у окружење; затим доспева у заједничке просторе - просторне интервале, повезане директно или преко пасажа, међусобно прожете;
- специфичним поступком, који подразумева сегрегацију пешачких и колских кретања и проучене односе међу деловима, остварени су услови који обезбеђују континуитет акција и сензација, интегритет  пешачких кретања и међуљудског комуницирања.
 
У техничком смислу настојало са се на следећем: систематизовати елементе, тежити унифицирању материјалног и ликовног елемента, стимулисати суви поступак са што мање занатског рада у класичном смислу. Настојало се да се пружи шанса модерном поступку - технологији. И поред разлика у технологији грађења, условљених различитим технолошким захтевима (Рад и 7. јули“), и карактеру примењених материјала (стамбене куле и меандрирана група четвороспратних објеката), учињен је напор да се оствари јединство израза у целој зони - слично су интерпретирани мотиви који дају карактер и једној и другој групи објеката.  Извор: 8.1 Булевар војводе Степе, централна зона - I награда (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 63.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар