четвртак, 06. фебруар 2014.

Вила Живојина Бабића | 1910

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор: Јован Новаковић, арх.;
Локација: Београд, Савски венац, Србија;
Адреса: улица Кнеза милоша бр. 48;
Година изградње: 1910. године;

О ПРОЈЕКТУ | ОБЈЕКТУ

Један од главних протагониста српсковизантијског стила овог периода је архитекта Јован Новаковић, у чијем опусу се посебно издваја велика варошка вила пуковника Живојина Бабића. Зграда је изграђена на регулационој линији улице, има приземље, спрат и специфично обликовано поткровље. Лепотом своје архитектуре доприноси репрезентативном утиску улице Кнеза Милоша. Основни концепт зграде постављен је у класичном духу док се у примени декоративних елемената препознаје српсковизантијски идиом. Средњи део главне фасаде наглашен је еркером у висини првог спрата. Прозори приземља и спрата су двојни, лучно завршени и декорисани стубићима, балустрадама, шаховским пољима и другим елементима из декоративног репертоара моравске школе.
01 | Вила Живојина Бабића | Арх. Јован Новаковић | 1910

Извор: Милетић-Абрамовић, Љ. (2002). Архитектура резиденција и вила Београда 1830-2000. Београд: Карић фондација.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар