понедељак, 17. март 2014.

Вила „С“ породице Шикања | 1997-2000

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор: Мустафа Мусић, д.и.а.;
Локација: Београд, Савски венац, Србија;
Адреса: Чолак Антина улица бр. 10;
Време пројектовања/изградње: 1997-2000. године.

О ПРОЈЕКТУ | О ОБЈЕКТУ


Мустафа Мусић потврђује свој специфични интелектуални приступ архитектури и у вили „С“. Богато теоријско и експериментално искуство стечено у периоду постмодерне, деведесетих година развија у стил сведеног архитектонског израза који тежи једноставности и елеганцији с нотом духовитости.

01 | Вила „С“ породице Шикања | Арх. М. Мусић | 1997-2000
Креативни поступак заснива на превођењу енергетског потенцијала у јасну идеју и интелигентан просторни и обликовни склоп. Вила „С“ носи препозантљиву повезаност с његовим претходним делом, Тенис клубом на Врачару, кривудава линија и облик пренети на мању форму виле добијају експресивнији и луксузнији израз. Битну улогу у организовању просторне поставке Виле „С“ породице Шикања на Сењаку имала је издужена парцела, тако да је вила постављена у центар с предбаштом до улице и баштом у дворишту уобличеном у удобни врт.

02 | Скица Виле „С“ породице Шикања | Арх. М. Мусић | 1997-2000
Димензијама и положајем, кућа успоставља коректан дијалог са суседним вилама насталим између два светска рата. Концепт слободно обликованог приземља следи линију living room-a, релативно независно од примарне конструктивне структуре. Паралелопипедом горње етаже Мусић обухвата и умирује покренутост простора приземља које је конструктивно изведено на стубовима и допушта флуидност просторног тока. Изабран је концепт просторне ораганизације у коме конструктивни склопови следе линије сила и статику саобразно логици готике, а подржан је обликовањем, материјалом и обрадом.
03 | Основа приземља Виле „С“ породице Шикања | Арх. М. Мусић | 1997-2000
Ликовност је истакнута јасно плавом бојом компактног тела куће и сивкасторужичастом бојом камена у приземљу. Правоугаона форма првог спрата и валовита приземља повезана је продором вертикале степенишног простора који уноси драматичну и динамичну снагу природног светла у унутрашњост куће.

04 | Пресек Виле „С“ породице Шикања | Арх. М. Мусић | 1997-2000
Назив виле проистекао је из „С“ облика зида према башти. Перфектна дорађеност детаља истиче контрапунктно надопуњавање екстеријера и ентеријера. Окулус као централни мотив уличне фасаде, понавља се на дворишној фасади, асоцира на међуратну архитектуру али у неком далеком утиску и на брод што уноси ноту немира и тајанствености.


Извор: Милетић-Абрамовић, Љ. (2002). Архитектура резиденција и вила Београда 1830-2000. Београд: Карић фондација.


Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар