петак, 15. август 2014.

Деловање наших архитеката у иностранству | Пословно-стамбени комплекс Ал Кулафа, Багдад, Ирак | 2014 | 3

ОПШТИ ПОДАЦИ

Aутор и пројектант: Зоран Бојовић, дипл. инж. арх.;
Пројектант конструкција: Тричко Тричковић, дипл. грађ. инж.;
Пројектанти инсталација - термотехничке инсталације: Бранислав Контић, дипл. маш. инж.;
Инсталације ВИК: Босиљка Петровић, дипл. инж. арх.; 
Инсталације електрике, јака струја: Љуба Рајковић, дипл. електро. инж.; слабе струје: Радојица Граовац, дипл. електро. инж.;
Пројектатнска кућа: ДД Енергопројект - Урбанизам и архитектура;
Инвеститор: град Багдад;
Извођач и време изградње: Енергопројект - Високоградња, 1980-83. године;


O КОМПЛЕКСУ

Комплекс прати ивичну изградњу, а основни урбанистички концепт у центар композиције ставља пространи ортогнални атријум са базеном и фонтаном. Да би се комплекс од девет зграда укупне површине 90.000 m² разнородних функција, опремљених компликованим инсталацијама, на локацији веома скучених могућности за развијање градилишта, испројектовао и изградио за укупно 32 месеца, изабран је савремени монтажни конструктивни систем који је омогућио велику флексибилност решења, брзу и тоталну монтажу уз максималну примену индустријских полупроизвода и производа у фази завршних радова. Систем је усавршен и прилагођен условима терена, градилишта и расположиве механизације до те мере да га те иновације чине оригиналним. Основни конструктивни елементи су ошупљене армиранобетонске плоче, стуб и зидни елемент за пријем хоризонталних сила. Плоча се истиче својим димензијама (3.60х7.00х0.24) и представља својеврстан рекорд с обзиром на малу висину и велики распон постигнут класичним армирањем. Конструкција се одликује веома малим асортиманом примењених елемената што је произашло из стриктно унифицираних функционалних решења.

01 | Пословно-стамбени комплекс Ал Кулафа, Багдад, Ирак | 1980-83
Комплекс се састоји од 9 вишеспратних блокова који садрже 3 пословна, 5 блокова апартмана и робну кућу. Приземље и мезанин у свим зградама су пројектовани тако да могу да буду искоришћени за јавне зграде као што су продавнице, банке, амбуланте, перионице и слично.
02 | Пословно-стамбени комплекс Ал Кулафа, Багдад, Ирак | 1980-83
 Фасада, поред основне функције заштите од атмосферских утицаја и претеране акумулације топлоте, задовољава и естетске услове средине и складно се уклапа у амбијент. Састоји се од унутрашњег термоизолојућег омотача и спољних армиранобетонских вентилираних панела који примају све спољне утицаје.


Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије 

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects

Нема коментара:

Постави коментар