субота, 09. мај 2015.

Стамбена зграда на углу улица Димитрија Туцовића и Петра Ћеловића | Иванка Распоповић | Ужице | 1965

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектант: Иванка Распоповић (1930), дипл. инж. арх.
Инвеститор: Општа болница, Титово Ужице;
Извођач: Грађевинско предузеће »Златибор«, Титово Ужице;
Локација: Угао улица Димитрија Туцовића (пре Маршала Тита) и Петра Ћеловића (пре Сердара Мићића).

О СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ

На углу улица Маршала Тита (данас улица Димитрија Туцовића) и Сердара Мићића (данас улица Петра Ћеловића) у Титовом Ужицу (данас само Ужице) лоцирана је стамбена зграда П+9 спратова са извученим поткровљем.
У приземљу и међуспрату пројектована је продавница са интерном комуникацијом. Улаз у продавницу смештен је на углу, повучен је са регулационе линије како би се омогућило проширење уског тротоара на овом месту.
01 | Стамбена зграда на углу улица Димитрија Туцовића и Петра Ћеловића | Ужице | 1965. године
На спратовима су пројектовани станови: 14 двособних (са стамбеном кухињом), четири једнособна и четири гарсонијере.
У поткровљу су смештене перионица и сушионица, а на осталој површини је тераса која је добрим делом покривена надстрешницом.
Конструктивни систем је скелетни, растер армиранобетонских стубова и међуспратних армиранобетонских таваница. Пошто је квадратура под зградом, диктирана регулационом линијом, прилично мала (8.00 х 16.00 m2), спратови су избачени конзолама од 1.80 m према обема улицама како би се постигла довољна квадратура станова.
02 | Основа типске етаже | Ужице | 1965. године
Обрада фасада произашла је из конструктивног система, тако да су сви конструктивни елементи, стубови и греде, обрађени штокованим белим вештачким каменом, док су зидови-испуне зидани од шупље гитер опеке остали споља немалтерисани.На свим собама постављени су двоструки дрвени прозори са вратима и француским балконима, док је на свим спратовима из дневне собе (на углу зграде)  пројектован балкон-лођа..
Објект је изведен по пројекту са укупном инвестицијом од 130 милиона динара.
03 | Ситуацион план | Ужице | 1965. године
Извор: Anon. (1965). Стамбена зграда у Титовом Ужицу, пројектант арх. Иванка Распоповић. Архитектура урбанизам (Београд), 33-34: 37. 

Нема коментара:

Постави коментар