четвртак, 28. април 2016.

Источна капија Београда | 1972 - 75

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Пројектант: Вера Ћирковић, дипл. инж. арх.;
Конструкција: инж. Милутин Јеротијевић
Пројекат: Завод за пројектовање ГРО „Рад;
Инвеститор: Грађевинска радна организација „Рад;
Извођач: Грађевинска радна организација „Рад;

О ПРОЈЕКТУ
 
Између улица Устаничке и Пљевљанске, на узвишеном кружном платоу, формирана је групација од три високе стамбене куле (приземље и 28 спратова) које се каскадно спуштају према терену. Доминатна силуета кула у панорами града, изражава идеју просторног репера и доприноси стварању идентитета и физиономије простора у коме се налазе. 
01 | Источна капија Београда, из ваздуха | 1972 - 75
На кружном платоу, куле су међусобно постављене под улгом од 120º, да једна другој не затварају видик. У доњим нивоима су повезане нижим објектима са друштвеним садржајима и кружном саобраћајницом на нивоу подрума. Гаражирање возила решено је у подрумској етажи, а површине партера су ослобођене за озелењавање, дечја игралишта и кретање пешака.
02 | Основа спрата у Источној капији Београда | 1972 - 75

Конструкција објеката, код високог дела састоји се од круте конструкције са попречним и подужним армиранобетонским платнима.


03 | Подужни пресек у Источној капији Београда | 1972 - 75
Извор: Богуновић, Н. (ур.), 1984. РАД Граеђевинска радна организација. Београд: НИРО Новости из Југославије

недеља, 17. април 2016.

Подземни пешачки пролаз испод Булевара Михаила Пупина (пре Булевар Лењина) на Новом Београду | 1965

Поводом обележавања педесетогодишњице од завршетка изградње новобеоградског Блока 21

* * *

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Пројектант: Милорад Пантовић, дипл. инж. арх.;
Сарадник: М. Терзић;
Конструктор: инж. Р. Ацовић.

О ПРОЈЕКТУ
 
Нагло повећање колског саобраћаја на Булевару Лењина (данас Булевар Михаила Пупина) у Новом Београду указивало је на све већу потребу изградње пешачких подземних пролаза. Због тога се дошло на идеју да се на XXIII раскрсници, првобитни предвиђени тунел за топловодне цеви користи и за пешачки пролаз.
Ова нова намена захтевала је и знатно проширење програма са пратећим садржајима: продавницом за сувенире, киоском за новине и групом јавних санитарних уређаја.
01 | Изглед подзменог пролаза (Блок 13, из правца улице Ушће) | 1965
Како се пролаз налази на раскрсници, одустало се од надстрешница и усвојено је отворено степениште, које се загрева као и пролаз са постојећим топловодом.
За архитектонску обраду пешачког пролаза усвојени су материјали који одговарају самој намени објекта: зидови су обложени машинском опеком оранж боје, подови су од сивозеленкастог мермера, а таваница је обложена перфорираним алуминијумским плочама светло плаве боје.
Примењени материјали компоновани су без додавања декоративних елемената, у циљу да би се што више нагласила структура и једноставност материјала.
Треба напоменути, да је овај пешачки подземни пролаз пројектован 1965. Исти архитекта је пројектант и пролаза код Београдског сајма из 1955. године.
Ови пројекти могу се сматрати као први пројекти подземних пешачких пролаза у Београду.

Извор: 1970. Подземни пешачки пролаз испод Булевара Лењина у Новом Београду. Архитектура урбанизам (Београд), бр. 61-62: 80.