четвртак, 13. септембар 2012.

Стамбено насеље Миријево у Београду | 1970

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор: Милан Лојаница, Боривоје Јовановић и Предраг Цагић
Локација: Београд, Република Србија
Пројектовано и реализација: 1970. године
Извођач: ГП „Поморавље”, Светозарево

О ПРОЈЕКТУ | О ОБЈЕКТУ

  Јуна 1970. године завршен је у Урбанистичком заводу  Београд документ под називом Измена генералног урбанистичког плана насеља Миријево и Урбанистички услови за изградњу насеља општине Звездаре”. Овај документ је усвојен од Скупштине града Београда јула 1971. године. Одмах после тога у организацији предузећа - Грађевински комбинат - „Поморавље”, приступило се детаљној урбанистичкој разради која темељи на овом документу Урбанистичког завода.

01 | Ситуацино план
  Тежиште пројектантске пажње посвећено је јужном делу насеља, пројектовању II Месне заједнице. Обележје ове територије је пре свега  изузетно наглашена конфигурацијска физиономичност терена. Две нагнуте равни окренуте једна према другој (исток-запад), формирају веома пријатну конкаву, која се клинасто проширује према северу и ослобађа визуре које сежу све до Дунава и његових обала. По дну долине вијуга Миријевски поток, а горе, изнад њега, падине се повијају градећи благе увале и остављајући истурене ћувике прекривене воћњацима. Природни затечени амбијент има заиста богате ликовне вредности. Ипак, ови терени су намењени изградњи, и неминовно ту ће нићи град.

02 | Стамбена јединица
  Стамбени капацитети средишне зоне насеља остварени су у два типа изградње:
- Тепих каскаде” са стамбеним јединицама које имају атријумске, или кровне баште (око 30 m²
- и вишеетажни (по правилу П+4) објекти намењени мањим јединицама стамбене структуре.

  Читав капацитет просторно је подељен у три стамбене групације које заузимају физиононичне пределе терена. Вишеетажни објекти пројектовани су на истуреним брежуљцима терена и њихова позиција и габаритна обрада управно на падине формира триангулани концепт основне композицијске грађе и представља ликовни просторни ослонац за даље детаљно моделовање, укупног волумена појединих амбијената.

03 | Пресек

  Садржаји  центра Месне заједнице смештени су у архитектонске облике који се везују са волуменима стамбеног ткива, а садржај центра насеља и објеката школе, дечијих установа и здравства, дати су издвојено са тенденцијом да се нагласи њихова припаданост читавом насељу.

  На јужном делу Миријева просторно делују још и стамбени капацитети намењени типу изградње индивидуалне куће у копмлексној изградњи” као и становање типа кућа-парцела.Извор: Стамбено насеље Миријево у Београду (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 117.
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар