петак, 27. јун 2014.

Стамбене куле у Рузвелтовој улици | Београд

ОПШТИ ПОДАЦИ
 
Aутор: арх. Бранко Веселиновић;
Пројектантска кућа: Биро за пројектовање КМГ Трудбеник, Београд;
Адреса: улица Никодима Милаша бр. 8, 10 и 12 и Албанске споменице бр. 19; везни анекс у Рузвелтовој улици бр. 41, 43, 45, 47, 51, 53, 61 и 63;
Локација: Београд, општина Палилула;
Извођач: КМГ Трудбеник;

О ОБЈЕКТИМА
Стамбени блок у Рузвелтовој улици, који се састоји од четири куле и анекса са друштвеним и пословним просторијама, представља фрагмент ширег урбанистичког решења на прилазу Панчевачком мосту и прва је значајнија реализација на овом потезу. Стамбене куле су, због пада терена, различите спратности, од 12 до 14 спратова. Сви су објекти исти по структури станова и типски спрат садржи укупно осам станова (четири двособна, два једнособна и две гарсоњере). Укупно је у све четири зграде пројектовано 440 станова, док су у приземљу и спрату делимично перфорираног везног анекса предвиђене разне продавнице, занатске радионице, сервиси и сале за друштвене организације.

01 | Стамбене куле у Рузвелтовој улици | Београд
Конструктивни систем се састоји од попречних армирано-бетонских зидова ливених у металној оплати, која се подиже за сваки спрат. Таванице су од ливених плоча. Преградни зидови и парапети су монтажни. Подови су пливајући са мозаик-паркетом.

Опслуживање градилишта је вршено централним краном који је пројектовао инжењер Крставчевић, смештеним у простору за дизалицу, који се подиже паралелно са растом зграде.

02 | Стамбене куле у Рузвелтовој улици | Београд
У двособним становима су сви простори одвојени. У њих се улази из прилично великог неосветљеног предсобља. Кухиња, рашчлањена на радни и стамбени део, могла би се повезати и са дневном собом. Свакако да је систем конструкције утицао на решење станова. Решење приземља је идентично са решењима спратова, а улаз за овако велики објекат скучен.

03 | Стамбене куле у Рузвелтовој улици | Београд
И поред местимично непрецизног извођења при монтажи парапета, спољни изглед зграде делује добро и савремено.

Извор: Стамбене куле у Рузвелтовој улици у Београду (1961). Архитектура и урбанизам, 7, стр. 27.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects” 

1 коментар: