петак, 24. јул 2015.

Музеј „21. октобар“ у Крагујевцу | Арх. Иванка Распоповић и Иван Антић | 2015

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектанти: Иванка Распоповић, дипл. инж. арх. и Иван Антић, дипл. инж. арх.;
Локација: Десанкин венац бб, Крагујевац, Република Србија;
Време изградње: 1964-75. године.

О ПРОЈЕКТУ И ОБЈЕКТУ

Програмом је захтевано да се пројектује музеј површине око 700 m2 који ће бити лоциран у Спомем-парку стрељаних грађана у Крагујевцу. Као централни простор пројектован је хол, димензије 9/9 m, са свим траженим пратећим просторијама. Из овог централног простора развијају се три групе просторија.
01 | Макета објекта
Прва група има у свом саставу припремни простор димензије 6/6 m у којем ће бити изложен плакат о стрељању ђака. Исти плакат величине 9/6 m биће постављен на зид. Из овог простора иде се у простор за излагање докумената-фотографија у витринама. Посетилац ће при обиласку витрина имати као таваницу кубусе димензија 3/3 m разних висина, од 13.5 до 21.5 m, обрађених у фугованој опеци римског формата.
02 | Макета објекта
Ови кубуси разних висина а исте основе дају и основну архитектуру зграде и истовремено стварају одговарајућу архитектуру ентеријера. Пројектанти су хтели да посетилац има изнад себе у току обиласка докумената и фотографија „бунаре“ који би били благо осветљени зениталним осветљењем и који би давали одговарајућу атмосферу музеју. Као завршетак ове групе просторија пројектована је сала димензија 9/9 m на чијим ће зидовима бити исписана имена стрељаних.
Другу групу просторија чине сала за предавање и фоаје.
Трећа група формирана је од помоћних - пратећих просторија.
Пројектовани трем има везу са холом преко једнокраког степеништа и упуштен је у терен зато што би пројектовање трема на нивоу приземља пресекло вертикале музеја.
03 | Основа приземља

Извор: (1965). Музеј у Крагујевцу. Пројектанти арх. Иван Антић и арх. Иванка Распоповић. Архитектура урбанизам (Београд), 33-34: 39.

Нема коментара:

Постави коментар