уторак, 12. јануар 2016.

Подземни пешачки пролаз испод раскршћа улице Нушићеве, Дечанске (Моше Пијаде) и Теразијског тунела | 1970

ОПШТИ ПОДАЦИ
 
Инвеститор, пројектант и организатор: Дирекција за изградњу и реконструкцију Града, Београд;
Пројектант: Љубомир Профировић, дипл. инж. арх.;
Статички обрачун: Војислав Терзић, дипл. инж. и Милорад Видаковић, дипл. инж.;
Извођач:  Грађевинско предузеће 
Хидротехника, Београд;
Локација: Раскршће Нушићеве, Дечанске (раније Моше Пијаде) и Теразијског тунела.


О ПРОЈЕКТУ И ОБЈЕКТУ
О ОБЈЕКТУ
У склопу решавања саобраћаја у најужем центру града пројектован је и делимично изграђен саобраћајни тунел испод Теразија, тзв. Теразијски тунел“, који саобраћајно повезује трг на Зеленом венцу са улицом Моше Пијаде (данас Дечанска улица).
Пуштањем тунела у саобраћај на месту данашње пјацете испред зграде Трговинске коморе, формираће се нова саобраћајна раскрсница између улица Моше Пијаде, Нушићеве и Теразијског тунела. Стварањем великог саобраћајног промета на овој раскрнисици, а ради спречавања застоја саобраћаја у тунелу и ван њега, као и ради заштите пешака, наметнула се нужно изградња подземног пешачког прелаза.
На бази нове саобраћајне схеме и правца најинтезивнијих пешачких токова пројектоване су три силазне тачке које у основи формирају равнострани троугао, а у подземној етажи дају могућност кретања пешака у свим најкраћим наспрамним и дијагоналним правцима.
01 | Основа подземног пролаза | 1970
Сем своје основне функционалне намене подземна површина пролаза предвиђена је за смештај трговине и основних јавних комуналних објеката.
Површина намењена трговине предвиђена је за организацију јединственог продајног простора система драгстор“. У централном делу вршила би се продаја ексклузивне робе, а лево и десно разноврсна индустријска и прехрамбена роба. У пролазу је смештено и више мањих киоск-продавница за продају дувана, штампе, сувенира и тако даље.
По схеми равностраног троугла, која је произишла из габарита објекта, решаван је цео објект пролаза. Конструктивни елементи таванице-подвлаке и ребра – формирају у плафону троугаоне касете обрађене наизменично дрветом и троуганом гипсаним плочама.
02 | Конструкција таванице подземног пролаза | 1970
Конструкција пролаза је армирано-бетонска ливена на лицу места, са масивном плочом која је преко подвлака и ребара ослоњена на јаке армирано-бетонске стубове и зидове. Висина подвлака је 1.00 m, односно 1.30 m, са распоном 9.25 m. 
03 | Цртеж перспективе | 1970
Извор: 1970. Подземни пешачки пролаз испод раскршћа улице Нушићеве, Дечанске и Теразијског тунела. Архитектура урбанизам (Београд), бр. 61-62: 77.

Нема коментара:

Постави коментар