недеља, 11. новембар 2012.

Реконструкција блокова између улица Невесињске, Маршала Толбухина, Банијске и Његошеве у Београду | 1970-73

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутори: Недељко Јовановић, дипл. инж. арх.; Олга Остојић, дипл. инж. арх.; Добросав Ђурковић, дипл. инж. арх.; Александар Николић, дипл. инж. арх.   
Пројектовано: 1968-70. године
Реализовано: 1970-73. године
Локација: Блок оивичен улицама Невесињском, Макензијевом (раније Маршала Толбухина), Банијском и Његошевом, општина Врачар, Београд
Извођач: ГП „Напред, Београд

О ПРОЈЕКТУ
   
   Пројектант се у свему држао датих услова из детаљног урбанистичког плана сем у погледу висине објеката, где има извесних разлика. Према детаљном урбанистичком плану сви нови објекти су висине П+4 са мансардно обрађеним четвртим спратом.  
   Пројекатант је ишао за тим да висински повеже нове и постојеће објекте тако да је то условило извесно одступање од услова датих детаљним урбанистичким планом.
    Висине нових објеката су тако П+3 са поткровљем, П+4 и П+4 са поткровљем.


01 | Изглед нове блоковске структуре
   Десет нових стамбених објеката садрже 180 станова са 620 постеља, од тога:
- гарсоњера има 13;
- једнособних  31;
- једноипособних 7;
- двособних 44;
- двоипособних 33;
- трособних 37;
- троипособних 8;
- четворособних 7;
Три локала са укупном површином од 369.13 m². Пројектом је предвиђена и подземна гаража капацитета 33 возила и површином 752.00 m². 

02 | Партерно решење са приземљима блоковске структуре
   Према пројектном задатку инвеститора тражена структура станова је врло разноврсна. Ограничење простора између постојећих објеката и захтевана структура станова условили су у потпуности решења самих станова, који у свему ипак задовољавају основне нормативе.
 Објекти су изведени у систему подужних и попречних зидова од пуне опеке са местимичним међупрозорским ступцима од армираног бетона. Међуспратна таваница је полумонтажна ТМ и пуна армиранобетонска плоча.
  Сви објекти имају исту спољну обраду. међупрозорски ступци и серклажи су од натур бетона, док су зидови споља изведени од натур фуговане опеке. 

03 | Партерно решење са спратоваблоковске структуре
  Уз свако степениште објекта изведен је лифт за четири особе. Грејање је централно из адаптиране котларнице у постојећеој згради, у Његошевој бр. 84.  
 Станови су потпуно снабдевени електроинсталацијом, телефонском инсталацијом, громбранском инсталацијом, централном ТВ антеном као и инсталацијама канализације и водовода.
  При обради партера, постављању стаза, пројектант се руоководио шемом кретања пешака унутар блокова и ван њега.     


Извор: Реконструкција блокова између улица Невесињске, Маршала Толбухина, Банијске и Његошеве у Београду (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 124.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”
 

Нема коментара:

Постави коментар