недеља, 03. март 2013.

Стамбени објекат у Радићевој улици | Сењак, Осијек

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутори: Боривоје Јовановић, дипл. инж. арх., Предраг Цагић, дипл. инж. арх. и Милан Лојаница, дипл. инж. арх.
Тип конкурса: Позвани југословенски конкурс за архитектонско решење стамбених објеката у насељу Сењак у Осијеку (1968)
Реализовано: 1969-74. године
Извођач: ГП „Градња”, Осијек
Локација: Осијек, Република Хрватска (данас)
 
О ПРОЈЕКТУ

О конкурсу  
  
  Конкурс под називом Југословенски архитектонски скуп организовао је Савез архитеката Хрватске. Позвани су стручњаци из целе земље који су делегирани од стране одговарајућих републичких друштава архитеката. Тражило се идејно решење за десет типова стамбених објеката. За сваки тип конкурисало је по три аутора или групе аутора.

Стамбени објекат у Радићевој улици

  Задржавајући карактеристике у решењу стана за конкурс за насеље Сењак, у условима реконструкције старог градског ткива и изузетне позиције на обали реке Драве, у Радићевој улици, подигнут је низ од пет, у благој конкави смакнутих ламела, спратности П+5.

01 | Стамбени објекат у Радићевој улици, Осијек

Станови

  Предложено решење  за смакнуте стамбене ламеле у низу одликовало се применом само једног конструктивног распона и степенишном јединицом са три стана на етажи.

  Решење стана заснива се на стриктној подели простора намењеног дневном боравку од простора за спавање.

  Простор за ручавање заузима нешто већу корисну површину у намери да се пружи већа могућност сегрегације функција дневног боравка (окупљања породице, рада, хобија и слично).

02 | Типови станова

Извор: Сењак, Осијек (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 60-61.
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар