недеља, 11. август 2013.

Стамбени блок 34 | Нови Београд | 1985

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутори објекта: Душан Цвијић, дипл. инж. арх., Даринка Лукић, дипл. инж. арх.
Пројектант: Даринка Лукић, дипл. инж. арх.
Пројектант конструкција: Владимир Шандоровић, дипл. инж. арх.
Пројектанти инсталација: Томислав Чакић, дипл. маш. инж.; Љубомир Тесла, електротехничар; Михајло Чупић, архитектонски техничар
Пројектантска кућа:  ГП Напред
Извођач и време изградње: ГП Напред, од 1985. године
 
О ОБЈЕКТУ

Овај блок има седам стамбених зграда састављених од већег броја ламела (најчешће шест) које чине стамбени низ. Зграде су пројектоване у ИМС систему са максимално типизованим елементима. Распони таваница су 4.30 х 3.60 метара. Спољни фасадни зидови су од префабрикованих (сендвич) бетонских елемената висине 2.8 метара. Кровна конструкција је од армиранобетонских монтажних греда и дрвених рогова.

Структура станова је следећа:
- 79 једнособних;
- 110 једноипособних;
- 241 двособних;
- 238 двоипособних;
- 186 трособних;
- и 39 троипособних.

01 | Стамбени блок 34, Нови Београд

Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије  
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар