субота, 17. мај 2014.

Термоелектрана Никола Тесла Б | Обреновац | 1978-83

 ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектантска фирма: „Енергопројект;
Главни пројектанти појединих фаза:
- грађевински део: Радослав Шојић, дипл. грађ. инж., Владимир Божић, дипл. инж. арх.;
- машински део: Петар Копта, дипл. маш. инж.;
- електро део: Митар Драгумило, дипл. електро. инж.;
Главни извођачи (укупно 32 фирме):
- грађевински радови: ГРО Рад, Иван Милутиновић, ПИМ, Партизански пут, Планум, РО за путеве, Ватростална (димњак);
- монтажни радови: Термоелектро, Минел-монтажа, Изопрогрес, Умел, Шамот;
Испоручиоци опреме: „Altshom-Atalantique, Француска; ВВС, Швајцарска; „Elektrim, Пољска; Transelektro, Мађарска; Минел, ГОША, МИН, Раде Кончар, Фабрика вагона, Литострој, Метална, 14. октобар, Слободан Пенезић Крцун, Фабрика каблова;
Функција објекта: производња електричне енергије;
Година изградње: 1978-83. године;
 
О ОБЈЕКТУ

Термоелектрана Никола Тесла Б (ТЕНТ Б) лоцирана је на левој обали реке Саве, 17 km узводно од Обреновца, на подручју Ворбис. Објекат је једно од највећих постројења за производњу електричне енергије у саставу ЈП Електропривреде Србије (ЕПС). ТЕНТ Б је пројектована као термоелектрана укупне номиналне снаге 2.400 MW са 4 јединице по 600 MW. Предвиђено је да се изградња реализује у фазама по две јединице. Прве две јединице изграђене су и пуштене у погон 1983, односно 1985. године, и данас спадају међу најјаче термоенергетске блокове на нискокалорични угаљ у свету.
01 | Teрмоелектрана Никола Тесла Б | Обреновац
Главни технолошки систем за производњу електричне енергије изведен је по блоковима, на принципу повезивања основне опреме: котао - парна турбина - генератор - трансформатор. 
Основно гориво је лигнит колубарско-тамнавског угљеног базена топлотне вредности 5.500 - 8.000 J/kg и просечног садржаја пепела 20%. Расхладни систем, проточни - речном водом, износи 73.000 m³ по блоку. ТЕНТ Б се преко далековода и разводног постројења 400 kV прикључује на електроенергетски систем и као базна електрана подмирује потребе југословенског конзума.
Основне карактеристике:
- укупна површина електране 108 ha;
- површина депоније пепела 600 ha;
- укупна висина котла 137 m;
- укупна висина димњака 280 m.


Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије 

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар