петак, 05. септембар 2014.

Зграда Урбанистичког завода града Београда | 1970

ОПШТИ ПОДАЦИ

Aутор: Бранислав Јовин, дипл. инж. арх.;
Локација: Београд, општина Стари град;
Време пројектовања и изградње: 1970. године;

O ОБЈЕКТУ

Quad rarum, carum! Можда би тако лаици објаснили због чега им се допада ова импозантна грађевина. А и стручњаци би могли да заснују своју оцену на чињеници да је то у београдској средини изузетно редак урбанистичко-архитектонски приступ у пројектовању јавних објеката. Све његове компоненте ретке су и неуобичајене, али су решаване са апсолутном доследношћу, највишим креативним духом. Основни волумен зграде постављен је у систем  крупног растера у коме су главни носећи  стубови изван габарита објекта. Тиме је постигнута потпуна флексибилност унутрашњих простора, који се лаким материјалима, углавном деловима опреме, могу по потреби делити и уобличавати.
01 | Зграда Урбанистичког завода града Београда | 1970. године
 Систем обих снажних бетонских стубова са бетонским парапетима и њима подударним бетонским брисолејима употребљен је за први мотив ликовне обраде, која је обогаћена наглашеним последњим спратом, динамично назубљеним великим лантернама.
02 | Основа зграде Урбанистичког завода града Београда | 1970. године
Највећу вредност екстеријерне архитектуре и целокупног микроамбијента представља приземна партија, која је делимично кроз три етаже остала неизграђена. Кроз тај моћни и велики прорез ушла је у доживљај зграде, у пејзаж тога дела града - ризница парка Ботаничке баште. У том скупоценом оквиру, о монументалне стубове окачене су простране рампе и прилазна степеништа, испод којих се провлачи и савија ванредна модулација терена, помно обрађеног травом, шљунком и мермером.


Извор: Mитровић, М., 2012. Бранислав Јовин (1935): Зграда Урбанистичког завода града Београда (1970). У: Архитектура Београда 1950-2012. Београд: Службени гласник.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects

Нема коментара:

Постави коментар