петак, 25. септембар 2015.

За истраживаче | часопис „Архитектура урбанизам“ | Бр. 4, 1960 | 2015

Наставља се иницијатива за истраживаче наше архитектуре друге половине ХХ века. У овом чланку биће објављен садржај из четвртог броја часописа „Архитектура урбанизам“, који је изашао 1960. године.
01 | Часопис „Архитектура урбанизам“ (1960-62), бр. 1-14 | фото: Анђелковић Горан
САДРЖАЈ:
 • Годишње награде за архитектуру (Оливер Минић), стр. 3 ;
 • Зграда Савеза трговинских комора (О.М.), стр. 4 – 5;
 • Нова зграда новинско-издавачког предузећа Људска правица, стр 6 – 7;
 • Новинарски дом у Љубљани, стр 8 – 9;
 • Зграда пројектног завода Србија“ (Олга Милићевић Николић), стр. 10;
 • Нови објекти за комуналну банку и ДОЗ у Скопљу, стр. 11 – 12;
 • Станбена зграда у улици Ђуре Даничића у Београду, стр. 13;
 • Биоскопска дворана Одеон“ (Синиша Вуковић), стр. 14 – 16;
 • Мостар (Р. Финдрик), стр. 17 – 19;
 • Структурализам (Никола Добровић, стр. 20 – 22;
 • Виктор Ковачић (Андрија Мутњаковић), стр. 23 – 26;
 • Обликовалац у индустрији и његово радно место (Нико Краљ), стр. 27 – 28;
 • Трг ослобођења у Сарајеву (Иван Таубман), стр. 29 – 33;
 • Регулациони правилник Дубровника (Антун Маринковић), стр. 34 – 36;
 • Мотел (Александар Миленковић), стр. 37 – 38;
 • Анкета, стр. 39;
 • Два решења крова-терасе (Милорад Мацура), стр. 40;
 • Одговори читаоцима, конкурси, књиге и часописи, вести, дописи читалаца, стр. 41.

Нема коментара:

Постави коментар