четвртак, 17. октобар 2013.

Фабрике станова изграђене у систему „РАД“ - ИМС | 2013

ГП „РАД“ има сопствени систем за производњу станова. Велика флексибилност овог система омогућава слободан прилаз архитектонском обликовању зграда разних намена уз поштовање основних принципа за образовање оптималне конструкције. То је комплетан, потпун систем за пуномонтажну градњу станова који обухвата: пројектовање станова у систему, производњу у фабрици, транспорт производа и монтажу на градилишту. Овом технологијом елементи на градилиште стижу са комплетно уграђеним инсталацијама електрике, водовода и канализације, потребним отворима и прикључцима за инсталације грејања, столарским и елементима за уградњу браварије. Овако монтирани елементи обезбеђују 85% готовости зграде, као и комплетну термичку заштиту континуалном техничком изолацијом у спољном омотачу зграде. Систем РАД има применљивост у свим зонама сеизмичности. Капацитет фабрике је 1.500 станова годишње са могућношћу повећања на 2.000.

01 | ИМС систем
 У Институту за испитивање материјала Србије у Београду почео је још 1957. године да се развија систем индустријског грађења зграда од преднапрегнутог бетона под називом ИМС-Жежељ. Аутор система је проф. Бранко Жежељ. Систем је замишљен као отворен систем конструктивних елемената од којих се уз поштовање минималних правила, може компоновати велики број зграда различитих како по облику и висини, тако и по намени. Данас се сситем ИМС користи за грађење стамбених и административних зграда, школа, болница, хотела, а примењен је и за трговачке зграде, производне хале лаке индустрије и спортске грађевине. Висина зграда се креће П+1 до П+29 етажа.

02 | ИМС систем
ИМС је скелетни систем од пренапрегнутог бетона, укрућен зидовима. Основни елементи система су стубови од армираног бетона, касетиране (ребрасте) и конзолне таванице, ивични носачи, степеништа и зидови за укрућење. Фасадни и прегадни зидови система ИМС су врло различити. Поред панела пројектованих као саставни део каталошког решења, гради се приличан број фасада и преградних зидова које су конструисали и обрадили сами произвођачи зависно од локалних услова и сопствених могућности.  


Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије 

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар