субота, 05. мај 2012.

Булевар краља Александра (Бул. револуције) | 1966


ОПШТИ ПОДАЦИ

Тип конкурса: Општи београдски конкурс за архитектонско-урбанистичко решење стамбеног комплекса у Булевару краља Александра (некада Булевар револуције) 1966. - прва награда
Аутори: арх. Зоран Жунковић, арх. Михаило Живадиновић
Реализација: 1970. године
Извођачи: ГП Напред и КМГ Трудбеник, Београд

О ПРОЈЕКТУ

01. Изглед објекта
  Концепт урбанистичког решења заснован је на идеји да блокови I, II и III треба да буду спона између доњег, коридорски изграђеног дела Булевара и његовог горњег дела у коме преовлађује слободни систем просторне организације. Стога габарити пројектованих објеката наизменично прате регулациону линију и повлаче се од ње. Ова повлачења представљају просторне и визуелне одушкеи уједно висинским каскадирањем од П+3 до П+8 спрата, повезују осмоспратне зграде дуж Булевара са околном породичном изградњом.

  У приземним етажама свих објеката пројектоване су продавнице, угоститељски објекти, просторије кућних савета, просторије за игру деце и тремови. Сликарски атељеи, који се налазе у поткровљима изведених зграда нису били предвиђени конкурсним решењем већ су накнадно пројектовани.


02. Ситуациони план
  У сва три блока пројектовано је око 1100 станова следеће структуре:
- гарсоњере                                       5%
- станови са 2 и 3 постеље           25%
- станови са 4 и 5 постеља           60%
- станови са 6 и више постеља    10%


03. Изглед станова
04. Изглед станова
  У смакнутим ламелама пројектовани су већи станови са пролазним дневним собама: трособни, двострано оријентисани и троипособни, угаони са оствареном кружном комуникацијом. 
Праве ламеле имају неколико типова који су предвиђени у зависности од тражене структуре. Преовлађују два типа: 
- један садржи четири идентична двособна стана,
- док су у другом пројектована два мања и два већа стана, који имају двострану оријентацију и разлучене функције дан-ноћ.

  Пошто је конкурсним условима тражено да се омогући примена монтажних система и конструктивних елемената који се примењују од стране произвођача станова у Београдупредвиђен је Жежељев систем монтажне изградње. Интересантно је да се напомене да је приликом реализације од овог система задржан само растер стубова, а сви конструктивни елементи ливени су на лицу места.

  Материјали примењени на екстеријерима зграда су натур-бетон и опека.

Извор: Булевар револуције (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 45-46.
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

1 коментар: