субота, 21. септембар 2013.

Бензинска станица „Дејтон“ | Београд | 1995

ОПШТИ ПОДАЦИ

Аутор: Марио Јобст, дипл. инж. арх.;
Тип објекта: Бензинска станица Дејтон;
Локација: Булевар Михаила Пупина, Блок 20, Нови Београд | Србија;
Година изградње: 1995. године

О ОБЈЕКТУ

01 | Ранији излед пумпе, Београд
Једна од првих бензинских станица на Новом Београду подигнута је упоредо са настајањем новог дела града, другог плућног крила великог Београда, тик уз прелаз на леву обале Саве, на неизграђеном простору који се повлачио пред експанзијом првих стамбених блокова. У време када је Нови Београд био само спаваоница града, а аутомобил ретка привилегија, није се могло ни приметити да је то место репрезентативна спона старог и новог дела града. Када су се велики нови објекти приближили круцијалној тачки града, а аутомобил подивљао, није било избора - стари објекат је морао да буде срушен.

Постављено је оправдано питање да ли са порталног места града треба уклонити једну сервисну службу или треба поштовати новостечену градску навику и изградити нови, савремени објекат. Одлучено је да се гради нови објекат, и од пројектанта Марија Јобста (1940) очекивало се да архитектонском креацијом савлада локацијски хендикеп и да грађевину усклади са новим урбаним амбијентом.
02 | Бензинска пумпа Дејтон“ (oснова и пресек), Београд
Током 1995. године изграђена је нова сервисна станица, која се одмах наметнула као допадљив архитектонски доживљај, објекат толико особен и препознатљив да је спонтано назван Дејтон“, у вери да је то прикладан еуфемизам, иако асоцира на једно неугодно историјско време. Необична и транспарентна синусоида надстрешнице представља основу ликовне идеје, јер таласи надстрешице покривају цео објекат, па и онај пословни тракт, што грађевини даје монументалност, али и посебну атрактивност. Колоритом, лепршавошћу и ведрином Дејтонка“ умекшава и освежава координате оштроуглог рукописа првих суседа, амбициозног блока који чине зграде Хајата и Југопетрола.   
03 | Бензинска пумпа Дејтон, Београд
 
Извор: Mитровић, М., 2012. Марио Јобст (1940): Бензинска станица „Дејтон“ (1995), Нови Београд, Булевар Михаила Пупина. У: Архитектура Београда 1950-2012. Београд: Службени гласник.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар