петак, 11. јул 2014.

Архитекта Душан Илић | 1943 - 2006БИОГРАФИЈА АРХИТЕКТЕ ДУШАНА ИЛИЋА (1943-2006)

 
01 | Aрхитекта Душан Илић (1943-2006) | Извор: Стан и породица
Професор др Душан Илић био је члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије и редовни професор Грађевинско-архитектонског факултета Универзитета у Нишу. Професор Илић је рођен 1943. године у Нишу, где је након завршених основних студија архитектуре и грађевине, изабран за асистента, да би касније на истом факултету стекао звање доктора наука и редовног професора. Након избора за декана Грађевинско-архитектонског факултета у родном Нишу, проф. др Душан Илић наставио је како рад са студентима, тако и рад на унапређењу струке, због чега се од јануара 2004. године активно укључује у рад Инжењерске коморе Србије.

Као председник Извршног одбора матичне секције пројектаната и члан Управног одбора Коморе, значајно је допринео афирмацији Инжењерске комисије Србије, не само кроз различите пројекте и сарадњу са другим струковним организацијама, већ и кроз ангажовање на сарадњи  регионалних одбора Коморе.

Душан Илић је рођен 1943. године у скромној грађанској породици у Нишу, где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је на Архитектонско-конструктивном одсеку Техничког факултета 1966. године у Нишу. 1981. године је одбранио докторску дисертацију под називом „Организација и структура стана у функцији интензивирања социјалног односа у породици са децом - у условима колективног породичног становања, пред комисијом: проф. арх. Јован Ранковић, Грађевински факултет Ниш; проф. арх. Јорданка Серафимова, Грађевинско-архитектонски факултет Скопље; проф. арх. Јован Корка, Архитектонски факултет Сарајево.
По дипломирању, радио је као архитекта у Заводу за заштиту историјских споменика у Нишу на пројектантским и рестаураторско-извођачким радовима. 1967. године изабран је за асистента на предмету Пројектовање стамбених зграда. Такође, као асистент држао је вежбања и на предмету Грађевинске конструкције. У звање доцента изабран је 1981. године на предметима: Пројектовање стамбених зграда и Основи пројектовања са разрадом техничке документације. 1986. године изабран је у звање ванредног, а 1992. године за редовног професора Грађевинског факултета у Нишу на истим предметима. 
У циљу усавршавања имао је студијске боравке на Архитектонским факултетима у Немачкој (Ахен и Берлин), као и у Будимпешти и Прагу, а учествовао је и на једномесечном семинару УН у Женеви (по предходном конкурсу) у припреми конференције УН о становању.
Био је начелник одељења за архитектуру и урбанизам - Института факултета, руководилац магистарских студија смера за становање, главни и одговорни уредник Зборника радова факултета. На Факултету је био председник Радничког савета и Научно наставног већа, као и продекан за наставна питања и декан факултета. На Универзитету је био биран за подпредседника Скупштине. Као истакнути научник и друштвени радник др Илић је носилац највиших признања Факултета и Универзитета, добитник годишње награде града Ниша за допринос у области науке, и носилац Ордена рада са сребрним венцем и Ордена заслуга за народ са сребрним зрацима.

Професор др Душан Илић ће остати упамћен и као аутор неколико десетина научних и стручних радова, као и великог броја пројеката из области архитектуре и грађевине, за које је више пута био награђиван. Они који су га познавали, памтиће га као драгог колегу, ангажованог стручњака и изузетну личност.
Објавио је следеће књиге:
 • Стан и породица (1983);
 • Пројектовање стамбених зграда (1992);
 • Аутокед (AutoCAD) у архитектури (1996).
Организовао је два веома важна и успешна научна скупа и приредио монографије о њима на тему Унапређење становања у вишеспратним зградама. Написао је више стручних радова од којих су најзначајнији:
 • Идејни и главни пројекат Студентског центра техничких факултета у Нишу са домовима, спортским и друштвеним објектима;
 • Идејни и главни пројекат топлане за комплекс техничких факултета и Студентског центра у Нишу;
 • Идејни пројекат стамбене зграде за потребе Универзитета у Нишу;
 • Урбанистички и архитектонски пројекат стамбеног насеља Горица у Нишу;
 • Идејни и главни пројекат надградње објекта Грађевинско-архитектонског и Машинског факултета.
Радио је на више научно-истраживачких пројеката од којих су најзначајнији:
 • Структура и организација стана у функцији увећања и продужења употребне вредности стана - са аспекта рационализације стамбене изградње (руководилац пројекта);
 • Теоријско-експериментална студија архитектонско-грађевинских аспеката стамбеног комплекса у функцији варијабилне понуде структуре и организације станова трајније употребне вредности (координатор пројекта);
 • Потребе и жеље деце различитог узраста у стану - ауторско истраживање које је објавио.
Извор оригиналног текста биографије: Креативни дизајн, ауторски сајт Срђана Илића, сина архитекте Душана Илића.

ИЗБОР АРХИТЕКТОНСКИХ ОСТВАРЕЊА АРХИТЕКТЕ ДУШАНА ИЛИЋА
  
02 | Студенски дом код техничких факултета на Градском пољу (1972-73) са студентским рестораном (1976-77) | Ниш, Србија | Архитекта Душан Илић (1943-2006) | Фото: Горан Анђелковић, новембар 2013. године
03 | Стамбене зграде у низу, насеље Горица (1983) | Ниш, Србија
| Архитекта Душан Илић (1943-2006) | Извор: Каталог станова ЈНА

04 | Породичне зграде у улици Васе Смајевића (1983) | Ниш, Србија
 
| Архитекта Душан Илић (1943-2006) | Извор: Каталог станова ЈНА
НАУЧНИ РАД
  
05 | Књига Стан и породица“ (1988) | Архитекта Душан Илић (1943-2006)

1 коментар: