среда, 14. септембар 2011.

Урбанистички пројекат „Трећи Београд” - насеље „Каловита”

Часопис „Геодетски журнал”
  Основни мото пројекта је „Calovita”, изведеница двеју италијанских речи - „cale” спуштање, силазак и „la vita” живот тј. „Спуштање живота”, у смислу прилазак води, у овом случају каналу Каловита. Идеја и визија пројекта је настала као инспирација на основу фотографије која је усликана на локацији, са моста са којег се пружа поглед према истоименом каналу са зеленим растињем  и са живим светом у њему.

  Основа пројекта је била, у складу са темом „Здрави град”, да се то подручје заштити, да се не нарушава већ псотојећи еко систем, а такође да се пробуди свест код људи да треба неговати своју природну околину.

Идеја насеља је била да се пружа према Дунаву са појединим вертикалама које га секу, паралелно са правцем Панчевачког моста,  где би се појавили појаси зелених паркова и платоа. Основна замисао је била  да како се иде према Дунаву, што је ближе река,  да се густина насеља смањује, а са њом и спратност објеката.  Цео амбијент треба да се уклопи у природно окружење и да се наизменично мења природна/изграђена физичка структура. 

  Канал је главни правац то јест водени булевар, који уз себе има пешачки коридор, док се водом може ићи малим чамцима. Предвиђено је да луксузнији објекти имају своја пристаништа. Зона канала има назив „Вердевиа” - зелени појас канала. Вертикални правци који су паралелни са Зрењанинским путем и Панчевачким мостом представљају зелене коридоре према Дунаву, и служе за одмор и рекреацију.

Урбанистички склоп насеља
Урбанистички склоп/ партерно решење
 У делу одабране целине, узето је подручје једне вертикале према Дунаву и чвориште са каналом Каловита. У том делу заступљено је становање (вишепородични објекти), а у појединим деловима индивидуално становање. Део уз канал, који је уједно и најатрактивнији, има пословање и остале садржаје.
Часопис „ARD review”, број 36

  Што се тиче зеленог коридора, ту се јављају три тематска парка: 
- парк „Земаља трећег света”,
- парк „Воде”
- и парк „Дунава”.
  Од садржаја, ту се налазе музеји, разне галерије и библиотека. У том делу, приступ каналу, па и води, је потпуно у прирдном амбијенту - разна врста каменчића и шљунка.
  Преко канала се може прећи мостом, где пролази главни правац стазе, или малим дрвеним мостићем који је уклопљен у природно окружење.
  Вођено је рачуна о прелазима преко улица, да буде поплочана подлога, како би се наставио континуитет простора.

  Објекат у даљој разради по функционалном аспекту је музеј који је посвећен води, драгоценом извору живота. Има шпицаст облик на месту спајања стаза и одличан видиковац према каналу Каловита. Поред слободније, аморфније форме има мало крућу форму на другом крају, где је смештен амфитеатар. Осећа се јасан прелаз из мирне и чврсте форме у слободну и аморфну форму, што даје јак визуелни ефекат. Код главног хола, постоји веза галвног улаза и амфитеатра на отвореном терену. Постоји велики изложбени простор који се обилази рампом до првог спрата. Експонати се каче о кровну констркуцију, тако да их посматрачи могу видети са свих страна. На спрату постоји мала галерија која је отворена према главном холу.

Урбанистичко-архитектонско решење/ Музеј „Воде”

 Филм:

Нема коментара:

Постави коментар