петак, 01. новембар 2013.

Регулација реке Нишаве са притокама и регулација реке Нишаве кроз Ниш | 2013

ОПШТИ ПОДАЦИ

 
Пројектантска фима регулације реке Нишаве са притокама: ВДП Јужна Морава;
Пројектантска фирма регулације реке Нишаве кроз Ниш: Хидроелектропројект;
Главни пројектант регулације реке Нишаве са притокама: Благоје Ђорђевић, дипл. инж. грађ.;
Главни пројектант регулације реке Нишаве кроз Ниш: Љубо Гончевски, дипл. инж.грађ.; 
Инвеститор регулације реке Нишаве са притокама и регулације реке Нишаве кроз Ниш: ВДП Јужна Морава;
Функција објекта: заштита насеља и земљишта од поплаве
Године изградње:
- регулације реке Нишаве са притокама: 1961-94. године
- регулације реке Нишаве кроз Ниш: 1987-94. године
 
О ОБЈЕКТУ

У назначеном периоду извршени су регулациони радови на реци Нишави са притокама, у циљу заштите насеља и зиратног земљишта од поплава.Изграђени су одбрамбени насипи у дужини од 60 километара, као и заштита рушевних обала ломљеним каменом у виду каменог набачаја, израдом примарних и секундарних грађевина, надземних и укопаних депонија у дужини од 47 километара, или око 180.000 m³.
 
01 | Регулација реке Нишаве са притокама
 ДУП-ом града Ниша, у зони реке Нишаве која пролази кроз центар града, и планираним радовима на њој, предвиђена је регулација у виду шеталишта са оплемењеним површинама. Регулација је изведена од црвеног кречњака (кејски зидови - минор корито), а шеталиште од комбинације камених коцки и бетонских плоча.
 
02 | Регулација реке Нишаве кроз Ниш
 Корито је димензионисано за Q = 1.300 m³/s. Ширина корита од кејског зида до зида је 60 метара, ширина пуног минор“ корита је 41.40 метара, а дно минор“ корита је 33 метара. Дужина регулације је око 2.900 метара обострано. У минор“ корито су уграђене три врећасте уставе.

03 | Регулација реке Нишаве кроз Ниш

Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије 

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар