субота, 30. новембар 2013.

Деловање наших архитеката у иностранству | Meђунароодни сајам у Лагосу, Нигерија | 2013 | 1

   ОПШТИ ПОДАЦИ

Aутор: Зоран Бојовић, дипл. инж. арх.;
Пројектанти: Зоран Бојовић, дипл. инж. арх.; Драган Манасијевић, дипл. инж. арх.; Предраг Ђаковић, дипл. инж. арх.; Александар Рашевски, дипл. инж. арх.; 
Ентеријер: Љиљана Бојовић, дипл. инж. арх.;
Спољно уређење/хортикултура: Бранислав Прошић, дипл. инж. арх.;
Пројектанти конструкција: Живорад Димитријевић, дипл. инж. арх.; Влада Врачарић, дипл. грађ. инж.; Милан Корица, дипл. грађ. инж.; Анђелко Ковачевић, дипл. грађ. инж.; Милорад Њежић, дипл. грађ. инж.;
Инсталације ВИК: Јован Томашевић, дипл. грађ. инж.; Миомир Закић, дипл. грађ. инж.;
Унутрашње инсталације: Радосав Милчић, техничар; Звонко Биценко, дипл. електро. инж.; Инсталације електрике: Чедомир Михајловић, дипл. електро. инж.; 
Термотехничке инсталације: Бранислав Контић, дипл. маш. инж.;
Пројектантска кућа: ДД Енергопројект - Урбанизам и архитектура ;
Инвеститор: Федерално министарство трговине, Нигерија;
Извођач и време изградње: Енергопројект - Високоградња, 1974-77. године;
 
О ОБЈЕКТУ

Изложбени простор заузима највећи део комплекса и централно је постављен у односу на све пратеће функције. Издељен је у четири независне изложбене зоне чиме је омогућена флексибилност у експлоатацији. Свака зона има покривени и отворени изложбени простор и централни павиљон који доминира. У средњој зони, око централног павиљона изграђено је осам сателитских који су мостовима повезани са централним и чине једну функционалну, хомогену целину. Основна шема кретања је кружна, а самим тим најкраћа и најкомфорнија. Зракасти распоред појединачних павиљона омогућава изузетно добру прегледност експоната на сајму.
 
01 | Међународни сајам у Лагосу, Нигерија | 1977
Основни подаци о објекту:
- укупна површина терена 300 хектара;
- укупна површина комплекса 120.000 m²;
- отворени изложбени простор 611.734 ;
- површина вештачког језера 11.000 .
 
У оквиру павиљона, па сваком штанду је омогућен прикључак на енергетску, водоводну, канализациону и телекомуникациону мрежу. Изложбене зоне опремљене путном мрежом за тешки саобраћај, што дозвољава доставу експоната, као и кружном саобраћајницом која је повезана са трансафричком магистралом.
 
02 | Међународни сајам у Лагосу, Нигерија | 1977
Пошто је комплекс изграђен вам домашаја градске територије, обезбеђени су му сопствени извори напајања. Електрична енергија се добија преко трафостанице 33/11 kV и низа подстаница 11/0,4 kV које електричном енергијом напајају потрошаче. Водоснабдевање за зграде и зеленило обезбеђено је са шест дубоких бунара и постројења за пречишћавање воде. Отпадне воде се комплетно пречишћавају пре испуштања у природни реципијент.
 

Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије 

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”
  

Нема коментара:

Постави коментар