четвртак, 16. фебруар 2012.

Блок 22 (III награда) | Aрх. Милосав Митић и арх. Михаило Чанак | 1968


ОПШТИ ПОДАЦИ

  Реч је о општем југословенском конкурсу за архитектонско решење стамбеног насеља блок 22 на Новом Београду, који је расписан 1968. године. 

  Прву награду је освојио тандем Божидар Јанковић, Бранислав Караџић и Александар Стјепановић, другу Миленија Марушић, Софија Вујанац-Боровница, Дарко Марушић и Недељко Боровница и трећу Милосав Митић и Михаило Чанак.

  У даљем наставку чланка биће речи о трећенаграђеном пројекту архитеката Милосава - Мише Митића и Михаила Чанка - чика Мике.

О ПРОЈЕКТУ

   Урбанистичка поставка се стриктно придржава урбанистичко-техничких услова који одређују габарите објеката и њихов распоред у блоку.

  Станови се концетришу око централно лоцираних степеништа, при чему се тежи да им се обезбеди двострана оријентација и проветравање. Комуникације у становима су сведене на минимум, уз диференцијацију дела за спавање и дела за дневни боравак. У свим становима остварује се повољна веза између простора за обедовање (који је комбинован са делом за ручавање) и дневне собе.

  Сви објекти су пројектовани у систему попречних носећих зидова уз могућност примене скелетеног система ИМС.

Основа типске етаже
  
Извор: Општи југословенски конкурс за архитектонско решење стамбеног насеља блок 22 на Новом Београду (1968). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 56.

Нема коментара:

Постави коментар