понедељак, 26. март 2012.

Београдски мостови | Нови железнички мост | 1974-79


ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектантска фирма: Дирекција за изградњу мостова - Београд
Аутори и главни пројектанти: академик, проф. др Никола Хајдин, дипл. грађ. инж. и Љубомир Јевтовић, дипл. грађ. инж. 
Пројектанти појединих фаза: С. Цветковић, дипл. грађ. инж.; В. Матић, дипл. грађ. инж.
Инвеститор: Дирекција за изградњу Београдског железничког чвора
Генерални извођач: ГП Мостоградња
Главни извођачи:
- Антикорозна заштита: Јадран
- Испоручилац челика: FALCK - Милано
- Испоручилац челичне конструкције: МИН, ГОША, Ђуро Ђаковић 
- Испоручилац челичних ужади: STAHLTON AG - Цирих
Функција објекта: двоколосечни железнички мост
Време изградње: 1974-79. године

О ПРОЈЕКТУ

  Нови железнички мост преко Саве у Београду пројектован је и саграђен у оквиру новог решења железничког чвора, такозваног Прокопа
  Диспозиција моста састоји се из три дела:
- прилазних конструкција на левој и десној страни реке, које чине континуални носачи од претходно напрегнутог бетона, распона 45 до 75.5 m и армираног бетона 35 до 38.5 m,
- и централне челичне конструкције са косим затегама, у дужини од 557.94 m са речним отвором распона 253.70 m.

01. Конструкција моста

01. Изградња моста
  Попречну конструкцију образују два главна носача сандучастог пресека, константне ширине и висине, који су међусобно повезани ортотропном плочом. Коловозни лим ортотропне плоче је упуштен за 90 cm од горњег појаса главних носача, чиме се образује корито за застор у који је положен дупли железнички колосек. Службене пешачке стазе су смештене ван главних носача, а испод пода стазе (који се може дићи) су канали за електричне каблове. Цеви за топловод смештене су испод ортотропне плоче и њих осплужује једна стаза дуж целог моста. Стазе за ревизиона колица са телескопским извлачањем бочних делова, налазе се уз доњи појас, са унутрашње стране главних носача.


  Пилони су постављени у осама главних носача изнад стубова и надвисују главне носаче за 52.49 m. Они су међусобно повезани риглом, између анкерних места горње и доње скупине челичних ужади. Фундирање пилонских стубова обављено је на армиранобетонским кесонима, а свих осталих стубова на шиповима типа HW, пречника 1 500 mm, дужине око 17 m.   

03. Изградња новог моста са панорамом Београда

Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”


Нема коментара:

Постави коментар