петак, 23. март 2012.

Мост Слободе | Нови Сад | 1976


ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектантска фирма: Институт Кирило Савић, кооперант Преднапрегнути бетон
Аутор и главни пројектант: академик проф. др Никола Хајдин, дипл. грађ. инж.
Пројектанти: проф. Гојко Ненадић, дипл. грађ. инж.; Предраг Желалић, дипл. грађ. инж.; Благоје Зарић, дипл. грађ. инж.
Инвеститор: СИЗ за грађевинско земљиште - Нови Сад
Генерални извођач: ГП Мостоградња
Главни подизвођачи: 
- антикорозиона заштита: Јадран
- хидроизолација и асфалтирање: Партизански пут
Челичне конструкције:
- GANZ-MAWAG - Будимпешта;
- Испоручилац ужади: STAHLTON AG - Цирих;
- Испоручилац пилонских лежишта: GHH Sterkrade AG
Функција: Друмски мост
Време изградње: 1976-81. године 

ОПРОЈЕКТУ

Укупна дужина моста је 1 312 m, ширина 27.68 m. Мост има шест коловозних трака, две пешачке стазе и разделну траку (између супротних смерова кретања возила)  у коју су смештени пилони и косе затеге на главној конструкцији. Подужни нагиб моста варира од 2% до 4%.

01. Изглед Моста слободе у Новом Саду

Мост се састоји од четири независне конструкције:
- приллазне претходно напрегнуте конструкције на левој обали, дужине 301 m;
- приобалне спрегнуте конструкције на левој обали, дужине 240 m;
- главне челичне конструкције преко речног отвора, греде са косим кабловима дужине 591 m, са средњим распоном 351 m;
- прилазне спрегнуте конструкције на десној обали, дужине 180 m.
  
02. Изглед Моста слободе у Новом Саду - ноћу
  Мост се ослања на 23 стуба, чије темељење је изведено на бушеним шиповима система HW, осим једног обалног стуба. Стубови у Дунаву изведени су под заштитом загата, а на обали у прибојима и отвореним јамама. Главна челична конструкција је систем греде са косим ужадима, анкерованих у пилоне и у греду на дванаест места, са средњим отвором дужине 351 m.
 
 Конструкција је монтирана углавном слободном монтажом, са деловима тежине до 200 тона.  

  У мост је уграђено:
- 32 000 m³ бетона;
- 2 134 тоне арматуре;
- 9 700 тона челичне конструкције;
- 445 тоне челичних ужади;
- и 110 тона високовредне жице за претходно утезање.  

03. Провера носивости 1983. године


Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

Нема коментара:

Постави коментар