уторак, 19. мај 2015.

Карађорђев трг у Земуну | 1962

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектант урбанистичког решења: Група »Земун« Урбанистичког завода града Београда;
Аутори: арх. Јосип Свобода, арх. Миодраг Милашиновић, арх. Гордана Толмачев и апс. арх. Драгутин Кадовић.

О ПРОЈЕКТУ

Комплекс обухвата стамбене објекте за 1.600  становника и центар стамбене четврти. Реконструкцијом данашњег саобраћајног трга, са новим додатним површинама, формиран је полуотворени пешачки трг. Трг је према води делимично затворен, из микроклиматских разлога, као и због оријентације на Карађорђеву улицу, којом се обавља највећи део кретања пешака ка центру. На тргу су предвиђене трговине, угоститељски објекти, биоскоп, омладински центар, као и друге просторије. Три куле П+16 представљају јединствену групу - просторни регулатор. Са далеких тачака група кула сагледава се као маркантан акценат у силуети града, док се из приступних улица појединачно доживљавају као завршни мотиви. Сам трг нема изразиту вертикалу као главни акценат, него је свака од кула у одређеним тренуцима у првом или другом плану. Оквир трга дат је са три стране објектима висине П+16, П+4 и П+1, с тим што је објекат П+4 према обали префориран у приземљу у виду великог пасажа. Овај комплекс објеката биће просторна веза између Новог Београда и старог дела Земуна. Као центар служиће становницима Земуна и једног дела Новог Београда.
Карађорђев трг у Земуну је први центар који се гради крај воде.
01 | Макета Карађорђевог трга | 1962. године
02 | Детаљни урбанистички план центра стамбене четврти и стамбеног блока на Карађорђевом тргу у Земуну | 1962. године
Извор: Пантовић, М (1962). Карађорђев трг у Земуну. Архитектура урбанизам (Београд), 14: 37.

Нема коментара:

Постави коментар