среда, 28. август 2013.

Светлана Кана Радевић | 1937-2000 | 2013

У овом чланку биће приказана епизода емисије „ТВ Архив“ о арх. Светлани Кани Радевић (1937-2000). Светлана Кана Радевић је пројектовала доста објеката у периоду социјалистичке Југославије.

Рођена је 1937. године. Основну школу је завршила на Цетињу, док је Гимназију завршила у тадашњем Титограду, данас Подгорици. Образовање о архитектури стекла је на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, где је и дипломирала. После дипломирања, магистрирала је на Универзитету у Пенсилванији. Била је инострани члан Руске академије за архитектуру и грађевинске науке. Преминула је 2000. године.

Нека њена значајна архитектонска остварења су свакако хотел Подгорица, зграда Лексикографског завода, аутобуска станица и пословни центар Крушевац, хотел Златибор“ у Ужицу, хотел у Мојковцу, спомен-комплекси, паркови и друго.четвртак, 22. август 2013.

Аеродром „Никола Тесла” | Београд | 1977-79

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектантска фирма: Србијапројект
Одговорни пројектант: Слободан Михајловић, дипл. инж.;
Главни пројектанти појединих фаза: Александар Војновић, дипл. инж. арх. (технолошко решење) и Александар Шалетић, дипл. инж. арх. (ентеријер);
Генерални извођач: КМГ Трудбеник, ДД
Функција објекта: пристанишна зграда међународног авио-саобраћаја;
Година изградње: 1977-79. године;

О ОБЈЕКТУ

Аеродромска зграда за међународни саобраћај опслужује путнике и пртљаг по систему вишеспратних операција. За везу авиона са објектом користе се фингери са авио-мостовима. За регистрацију путника постављена су 42 шалтера, а обезбеђени су и филтери за царинску и пасошку контролу и сигурносну контролу пре укрцавања у авион. Изграђена површина обејкта је 47.000 са годишњим капацитетом 5.500.000 путника. Објекат је изграђен и опремљен у складу са међународним прописима за цивилно ваздухопловство.
01 | Aeродром Никола Тесла, Београд
Функционално, објекат је подељен у четири зоне:
- јавна путничка зона;
- међународна контролисана зона;
- домаћа контролисана зона;
- домаћа и међународна зона;
Оригинално пројектована челична конструкција прерађена је у армиранобетонску монтажну и претходно напрегнуту (тако је прилагођена технологији рада извођача).
Основни елементи конструкције: стубови су висине 25 метара и АБ монтажне претходно напрегнуте решетке. Решетке су континуалне, дужине 40 метара и тежине 40 тона. Кровни венци, изграђени од префабрикованих АБ елемената 3.30 метара дужине, спојени су на земљи преднапрезањем у елементе 13.2 метара и тако монтирани. Растер стубова код фингера је 6.6 х 8.8 метара. Фингери се састоје од само два конструктивна елемента: оквира (монтажних, двоетажних, преднапрегнутих) и коруба. Спратност објекта је две етаже.
02 | Aeродром Никола Тесла (унутрашњост), Београд
На комплексу аеродромске локацијe, КМГ Трудбеник је изградио архитектонски и конструктивно веома интересантан објекат - Музеј ваздухопловства. Специјална конструкција изграђена је од монтажних, конзолних, радијално АБ преднапрегнутих решетки и монта-радијалних коруба. Алуминијумска стаклена облога фасаде у спољној визури формира лепи стаклени торус.

Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије 

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”