понедељак, 29. фебруар 2016.

Архитектура Ниша | емисија „АрхиНиш“ | 2016 | 9

У продукцији Нишке телевизије настала је емисија „АрхиНиш“ која приказује значајна архитектонска дела овог града у југоисточном делу Србије. У овом чланку биће приказане двадесет пета, двадесет шеста и двадесет седма епизода: 
 

 Епизода 25 - Кућа Узуновића

 Епизода 26 - Палата Нишава

 Епизода 27 - Кућа Цветковића у М. Лешјанина

четвртак, 18. фебруар 2016.

Задружна штедионица и комунална банка | Милорад Мацура | 1962

ОПШТИ ПОДАЦИ
 
Пројектант: Милорад Мацура, дипл. инж. арх.;
Сарадници: арх. Александар Јермоленко, арх. Маргита Холцер, арх. Драгутин Кордић;
Статика: арх. Милан Лазић;
Статички обрачун: Војислав Терзић, дипл. инж. и Милорад Видаковић, дипл. инж.;
Извођач:  Грађевинско предузеће  Грађевинар, Бачка Паланка;
Локација: Улица Краља Петра Првог 15.

О ПРОЈЕКТУ И ОБЈЕКТУ
 
Зграда Задружне штедионице и комуналне банке у Бачкој Паланци изведена је на главном тргу по пројекту архитекте Милорада Мацуре. Она је у основи врло једноставно решена. Радне просторије размештене су по ободима зграде и целом су својом дужином према улици застакљене. На тај начин је читав унутрашњи радни простор визуелно повезан са спољним. Улазни хол са главним степеништем као одговарајући централни холови по спратовима, осветљени су зенитално. На крају радних просторија уграђени су плакари који заузимају читаву висину зида.
01 | Изглед објекта | 1962
Конструкција је армирано-бетонски растер са еркерима који на бочним фасадама имају дужину 3.00 м а на чеоним 2.50 м. Прозорска крила су дрвена. Високи парапети у приземљу, и парапети на другом спрату су од опеке, обложени мермером.
Архитектура ове зграде хоризонтално је рашчлањена и проткана растером прозорских отвора.
02 | Основа приземља | 1962


Извор: А. Р., 1962. Задружна штедионица и комунална банка. Архитектура урбанизам (Београд), бр. 20: 38-39.