недеља, 25. мај 2014.

Вила Ђорђа Генчића | 1927-29

ОПШТИ ПОДАЦИ

Aутор: арх. Драгиша Брашован;
Адреса: Крунска улица бр. 51;
Локација: Београд, општина Врачар;
Година пројектовања/изградње: 1927-29. године;
 
О ОБЈЕКТУ

Разнородност архитектонског израза који је доказао својим опусом монументалних палата, плодан и популаран градитељ у међуратном периоду Драгиша Брашован и у стамбеној архитектури потврђује своје мајсторство и широки распон од историцистичког до модерног дискурса.
01 | Вила Ђорђа Генчића (данас Музеј Николе Тесле) | Арх. Драгиша Брашован | 1927-29
 Упечатљив пример његовог еклектичког метода препознајемо у форми отмене градске виле у елитном делу града, у Крунској улици 51, коју је изградио за министра Ђорђа Генчића. Брашован вилу решава у духу класичних академских образаца али са одређеним упрошћавањем облика. Основни волумен зграде постављен је као кубус док су фасаде сведене декорације. Сем у овом елементу ауторова инспирација паладијанским узорима видљива је и у начину развијања фасада по висини. Изванредна улазна партија с коректно пренетим удвојеним коринтским стубовима одсликава карактер реалног тријумфалног лука и илуструје Брашованову сложену декоративну реторику.
02 | Вила Ђорђа Генчића (данас Музеј Николе Тесле) | Улични фронт из Крунске улице | Арх. Драгиша Брашован | 1927-29
Раскошна обрада ентеријера куће је у потпуности у складу са екстеријером. Такође су детаљи ограде и капије разрађени у складу са целокупном обликовном логиком зграде. Према сачуваним плановима може се реконструисати процес пројектовања и настајање изведеног решења. Данас се у згради налази Музеј Николе Тесле (1856-1943) који је основан 1952. године.
03 | Вила Ђорђа Генчића (данас Музеј Николе Тесле) | Oснова приземља | Арх. Драгиша Брашован | 1927-29

Извор: Милетић-Абрамовић, Љ. (2002). Архитектура резиденција и вила Београда 1830-2000. Београд: Карић фондација. 
 
Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

На данашњи дан | 127 година од рођења архитекте Драгише Брашована | 1887-2014

На данашњи дан, пре тачно 127 година, у Вршцу је рођен наш архитекта Драгиша Брашован. У наставку овог чланка следи биографија овог плодоносног аутора:
01 | Арх. Драгиша Брашован | 1887-1965
Драгиша Брашован (25.5.1887, Вршац - 07.04.1965, Београд)

Студирао је у Будимпешти (1907-12) где после студија ради у бироу Tory & Pogany. По завршетку Првог светског рата прелази у Београд где делује у бироу „Архитект“ (1922-29), потом са А. Папковом и самостално.
02 | Изложбени павиљон Краљевине СХС у Барселони | 1929
После Другог светског рата активан је у Министарству железница и у Пројектантском заводу Србије. Био је члан САНУ и RIBA (Краљевског института британских архитеката).
Брашованов изванредан осећај за дух времена утиче да своје обимно и разнородно дело гради у скали од академизма до идеја модерне архитектуре које прихвата тридесетих година када се прикључује ГАМП-у.
Остварује, посебно у виду монументалних јавних грађевина, темељна дела српске модерне архитектуре (Зграда државне штампарије, 1933. године и Палата Бановине у Новом Саду, 1937-40. године).
03 | Зграда Државне штампарије, данашњи БИГЗ | 1933
Архитектонска дела:
- Есконтна банка у Нушићевој улици, 1922. године;
- Вила Рихарда Шкарке, 1926-27. године;
- Музеј Николе Тесле (Вила Ђорђа Генчића), 1929. године;
- Изложбени павиљон Краљевина СХС у Барселони, 1929. године;
- Зграда Радничке коморе, 1929-31. године;
- Изложбени павиљон Краљевине Југославије у Милану, 1929. године; 
- Вила Душана Лазића, 1932. године;
- БИГЗ (Зграда Државне штампарије), 1933. године;
- Стамбени објекат беочинске фабрике цемента у Браће Југовића, 1934. године;
- Зграда Трговинске коморе на Студентском тргу бр. 13, 1932-34. године;
- Зграда Ратног ваздухопловства у Земуну, 1935. године;
- Зграда покрајинске администрације (Зграда Дунавске бановине), 1937-40. године;
- Реконструкција Старог двора, 1948. године;
- Хотел „Метропол“ (адаптација Дома Централног комитета омладине Југославије), 1951-1958. године.

04 | Зграда Дунавске банобине, данашња зграда администрације АП Војводине | 1937-40
Извор биографије: Милетић-Абрамовић, Љ., 2002: Архитектура резиденција и вила 1830-2000. Београд: Карић фондација.

четвртак, 22. мај 2014.

Поплаве у Србији | мај 2014

01 | Дани жалости у Србији |21, 22. и 23. мај 2014. године

Видео:

субота, 17. мај 2014.

Термоелектрана Никола Тесла Б | Обреновац | 1978-83

 ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектантска фирма: „Енергопројект;
Главни пројектанти појединих фаза:
- грађевински део: Радослав Шојић, дипл. грађ. инж., Владимир Божић, дипл. инж. арх.;
- машински део: Петар Копта, дипл. маш. инж.;
- електро део: Митар Драгумило, дипл. електро. инж.;
Главни извођачи (укупно 32 фирме):
- грађевински радови: ГРО Рад, Иван Милутиновић, ПИМ, Партизански пут, Планум, РО за путеве, Ватростална (димњак);
- монтажни радови: Термоелектро, Минел-монтажа, Изопрогрес, Умел, Шамот;
Испоручиоци опреме: „Altshom-Atalantique, Француска; ВВС, Швајцарска; „Elektrim, Пољска; Transelektro, Мађарска; Минел, ГОША, МИН, Раде Кончар, Фабрика вагона, Литострој, Метална, 14. октобар, Слободан Пенезић Крцун, Фабрика каблова;
Функција објекта: производња електричне енергије;
Година изградње: 1978-83. године;
 
О ОБЈЕКТУ

Термоелектрана Никола Тесла Б (ТЕНТ Б) лоцирана је на левој обали реке Саве, 17 km узводно од Обреновца, на подручју Ворбис. Објекат је једно од највећих постројења за производњу електричне енергије у саставу ЈП Електропривреде Србије (ЕПС). ТЕНТ Б је пројектована као термоелектрана укупне номиналне снаге 2.400 MW са 4 јединице по 600 MW. Предвиђено је да се изградња реализује у фазама по две јединице. Прве две јединице изграђене су и пуштене у погон 1983, односно 1985. године, и данас спадају међу најјаче термоенергетске блокове на нискокалорични угаљ у свету.
01 | Teрмоелектрана Никола Тесла Б | Обреновац
Главни технолошки систем за производњу електричне енергије изведен је по блоковима, на принципу повезивања основне опреме: котао - парна турбина - генератор - трансформатор. 
Основно гориво је лигнит колубарско-тамнавског угљеног базена топлотне вредности 5.500 - 8.000 J/kg и просечног садржаја пепела 20%. Расхладни систем, проточни - речном водом, износи 73.000 m³ по блоку. ТЕНТ Б се преко далековода и разводног постројења 400 kV прикључује на електроенергетски систем и као базна електрана подмирује потребе југословенског конзума.
Основне карактеристике:
- укупна површина електране 108 ha;
- површина депоније пепела 600 ha;
- укупна висина котла 137 m;
- укупна висина димњака 280 m.


Извор: Јованка Арсић (1997). Грађевинарство Србије. Београд: Министарство грађевина Србије 

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

понедељак, 5. мај 2014.

Вила Рихарда Шкарке | 1926-27

ОПШТИ ПОДАЦИ

Aутор: арх. Драгиша Брашован;
Адреса: Делиградска улица бр. 13;
Локација: Београд, општина Савски венац;
Година пројектовања/изградње: 1926-27. године;
 
О ОБЈЕКТУ

Истоветан план размишљања са богатом реторичким наглашавањем сусрећемо се и у вили инжењера Рихарда Шкарке. Препознатљив је манир академског еклектицизма карактеристичан за почетну Брашованову фазу али се осећа и његово колебање између питорескног и модерног пола. 

01 | Вила Рихарда Шкарке | Арх. Драгиша Брашован | 1926-27
У основи концепције сачувана је класична троделна подела фасаде по хоризонтали. Импресивни утисак постигнут је применом богате декорације романтичарске инспирације из елемената историјских стилова медитеранског културног круга. 
Платно зида решено је плошно као контрапункт снажно наглашеним детаљима прозора и улаза. Функција украшавања појављује се као реторичност јасне ликовне поруке. 

02 | Основа виле Рихарда Шкарке | Арх. Драгиша Брашован | 1926-27
03 | Фасада виле Рихарда Шкарке | Арх. Драгиша Брашован | 1926-27

Извор: Милетић-Абрамовић, Љ. (2002). Архитектура резиденција и вила Београда 1830-2000. Београд: Карић фондација.

Остале информације на страници: „Српски архитекти/ Serbian architects”

четвртак, 1. мај 2014.

Некада се овако цртало... | 2010 - 2014

Пре четири године, у оквиру студија при професору Рашковићу, моје колеге и моја маленкост имали смо прилике да боравимо у дому породице Павловић у Господар Јевремовој улици. Тада смо имали прилике да видимо цртеже који датирају из 1939. године...

01 | Дом породице Павловић, 2010. године | Фото: Горан Анђелковић
02 | Дом породице Павловић, 2010. године | Фото: Горан Анђелковић
03 | Дом породице Павловић, 2010. године | Фото: Горан Анђелковић
04 | Дом породице Павловић, 2010. године | Фото: Горан Анђелковић
05 | Дом породице Павловић, 2010. године | Фото: Горан Анђелковић