среда, 18. јануар 2017.

За истраживаче | часопис „Архитектура урбанизам“ | Бр. 10, 1961 | 2017

Наставља се иницијатива за истраживаче наше архитектуре друге половине ХХ века. У овом чланку биће објављен садржај из десетог броја часописа „Архитектура урбанизам“, који је објављен 1961. године.
01 | Часопис „Архитектура урбанизам“ (1960-62), бр. 1-14 | фото: Анђелковић Горан
САДРЖАЈ:
 • Неспоразуми око наших споменика културе (Драги Миленковић), стр.3;
 • Последње писмо Анке Тесић-Римац (Милорад Панић-Суреп), стр. 8;
 • Та смрт (Оскар Давичо), стр. 9;
 • Последње писмо Андрије Ковачевића, стр. 10;
 • Споменици наше епохе (Марјан Тепина), стр. 13;
 • Споменичко обележавање значајних догађаја наше ревоцулије (арх. Братислав Стојановић), стр. 15;
 • Смисао и могућност споменика (Радослав Путар), стр. 18;
 • Последње писмо Раде, стр. 18;
 • Београд октобра 1941. (Душан Матић), стр. 21;
 • Наши споменици данас (арх. Зоран Жунковић), стр. 22;
 • О постављању споменика (арх. Богдан Богдановић), стр. 26;
 • Последње писмо Живана Јовановића, стр. 28;
 • Јама (одломак) (Иван Горан Ковачић), стр. 33;
 • Живи се потписују (Драгослав Михаиловић), стр. 34;
 • Последње писмо Драгослава Ђурића, стр. 35;
 • Крвава бајка (Десанка Максимовић), стр. 36;
 • Словеначке партизанске болнице (Дарја Равникар), стр. 37;
 • Стара индијска скулптура (др Мадхукант Мехта), стр. 38;
 • Натјечај за зграду ЦК СКХ у Загребу (инг. арх. Нада Витић-Марић), стр. 41;
 • Шести међунардони конгрес архитеката у Лондону (арх. Богдан Несторовић), стр. 44;
 • Нове технике и нови материјали, њихов утицај на естетски израз у архитектури, стр. 45;
 • Resume, стр. 49;
 • Short summary, стр. 51.