субота, 12. новембар 2016.

Основна школа између Француске и Скадарске улице у Београду | Даница Милосављевић | 1960

Поводом 97. рођендана архитекте Данице Милосављевић на блогу се објављује кратак чланак са прилозима о Основној школи Скадарлија 
 
*** 

 ОПШТИ ПОДАЦИ 

Пројектант: Даница Милосављевић, дипл. инж. арх.;

Локација: Француска улица 26

О ПРОЈЕКТУ

У склопу стамбеног блока између две улице - зграда основне школе са 14 учионица у приземљу и два спрата са заједничким просторијама у засебном тракту и фискултурном салом.
Зграда је изграђена немалтерисаном видљивом опеком. 

01 | Изглед школе | 1960
02 | Детаљ улаза из Скадарске улице | 1960
03 | Основа приземља (1. трем; 2. ветробран; 3. хол; 4. тоалет; 5. учионице; 6. кабинет географије; 7. чекаоница; 8. лекар; 9. зубно одељење; 10. читаоница; 11. библиотека; 12. гардероба; 13. сала; 14. бина; 15. вестибил) | 1960
04 | Основа спрата (16. секретар; 17. директор; 18. зборница; 19. кабинет; 20. биологија; 21. кабинет хемије; 22. физика и хемија; 23. кабинет за физику) | 1960

Извор: Кабиљо, Л., 1960. Изградња основних школа. Архитектура урбанизам (Београд), бр. 6: 4-23.