понедељак, 29. август 2011.

Блокови 61 и 62 (северни део)

Пројектовано: 1971. године
Реализација: 1973. године
Извођач: ГП „Рад” Београд
Локација: Блокови 61 и 62 (северни део), Нови Београд, Србија
Аутори: арх. Дарко Марушић, арх. Миленија Марушић и арх. Милан Миодраговић

Урбанистичко решење:
Примена индустријске технологије грађења у северним деловима блокова 61 и 62, условила је свођење типова различитих елемената - ламела на најмањи број, неопходан да се оствари тражена структура станова. Из овог разлога број типова објеката-групација сведен је са два на један. Увођење једног типа објекта наметнуо је деликатан проблем суштинског очувања макрокомпозиције насеља и отворио проблем решавања међупростора - амбијената између објеката.

Урбанистичко решење
Усвојен тип ламеле велике дубине и сажетог фасадног фронта омогућио је скраћење дужине објеката. Овакава концпет основне јединице-ламеле пружио је могућност да се уместо пет објеката у свакој половини блока формирају четири објекта-групације.

Јединице суседства састављене су од две групације, чије ламеле благим померањем у хоризонталном правцу граде стамбени амбијент израженог идентитета, који је истовремено затворен и проточан.

У датој диспозицији јасно су изражене две врсте амбијената. У оквиру јединице суседства, то је простор дечијих игралишта, одмора одраслих, зона мирних активности која представља прави продужетак стана, док се у контактној зони, где је смештен центар, формира амбијент урбаног, градског карактера.
Простор локалног центра представља јасно наглашен интеграциони мотив организације мање стамбене заједнице од око 5 000 становника.
Просечна спратност у односу на јужни део смањена је са дванаест на девет стамбених етажа, што, осим повољности на плану рационалности, доприноси хуманизовању простора насеља.

Следећи идеју да се у новим условима индустријског грађења створи хумани оквир живљења, урађено је модификовано решење интерног колског саобраћаја. Интерне саобраћајнице су постављене ободно уз спољне групације са гаражама и паркинзима у полунивоу, тако да су унутрашњи простори ослобођени буке и загађења.


Стамбени објекти-групације:
Тражена структура станова, од једнособног до трособног , остварена је са два основна и једним подтипом степенишне ламеле.

Основа решења

Број префабрикованих елемената који сачињавају ламеле сведен је минимум. Постоји само један степенишни чвор за све спратности (П-6, П-10, П-14 и П-20). Однос нето површине станова према бруто површини спрата је 1:1.29.
Предложено решење је у потпуности прилагођено новој технологији грађења француске фирме „Balency”.

Изглед стамбене групације
Стан:
Простор стана се развија по дубини и организован је тако да се може прилагодити  различитим  потребама у животу породице. Могућност издвајања и могућност повезивања простора остварена  је диспозицијом дневног боравка, пола собе, обедовања и улазног простора у стан (организовање породичних свечаности и друго).

Станови
Станови
Извор:
Блокови 61 и 62 - северни део (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 79.

Остале информације на страници „Српски архитекти/ Serbian architects”.
Линк:  
http://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98-SERBIAN-ARCHITECTS/351627403876
Сајт арх. Г. Анђелковића - „АG Architecture”

У току је израда сајта „АG Architecture”. Сајт ће се званично наћи на интернету 1. септембра 2011. године.


Дизајн странице сајта (Арх. Горан Анђелковић)
Дизајн странице сајта (Арх. Горан Анђелковић)

Blokovi.com

Новобеоградски урбани веб дизајн, Блокови.ком (Blokovi.com), је на свом твитер профилу објавио чланак са овог блога који говори о конкурсном решењу блокова 61 и 62 на Новом Београду.

Твитер профил


Линк: Twitter

Такође и на друштвеној мрежи Фејсбук (Facebook), на страници Блокови.ком, појавио се пост који такође говори о истом материјалу са странице „Српски архитекти/ Serbian architects”.
Страница Блокови.ком на Фејсбуку


 Линк: Blokovi.com

Oвим путем се захваљујем уредницима сајта и странице Блокови.ком на објављивању чланка са блога и са странице „Српски архитекти/ Serbian architects”.недеља, 28. август 2011.

Серијал „Јеврејски музеј”

Видео материјал је направљен током боравка у Берлину, у мају ове године. Реч је о архитектонском делу Данијела Либескинда.

Линк:

Прва епизода


Друга епизода

субота, 27. август 2011.

Блокови 61 и 62

Пројектовано: 1971. године
Реализација: 1973. године
Извођач: ГП „Рад” Београд
Локација: Блокови 61 и 62, Нови Београд, Србија
Аутори: арх. Дарко Марушић, арх. Миленија Марушић и арх. Милан Миодраговић

Детаљни урбанистички план насеља урађен је 1965. године у Урбанистичком заводу Београда. Аутор је архитекта Јосип Свобода.


Урбанистичка композиција
Стамбени објекти:

Објекти типа
А
појављују се у групацији од три објекта. Конципирани су у систему од шест степенишних ламела са по четири стана на степеништу. Степенишна ламела представља примарни елеменат компоновања објекта, структуирања станова, као и основни статички сегмент. Спратност се креће од четири до двадесет стамбених етажа. 

Конструктивни систем чине пуне плоче као таванице и вертикална тидна платна распона 3.60, 4.20, 4.80 и 5.40 метара. Конструкција се лије на лицу места у клизној оплати. Фасадна платна су префабрикована, димензија целог распона и целе спратне висине са уграђеним прозорским отворима.

Објекти типа
Бпојављују се у пару. Објекат је решен у два тракта са по четири степенишне ламеле у сваком од трактова. На међуразмак, простор који је омеђен смакнутим трактовима објекта, оријентисане су нестамбене просторије стана. Овај простор је премошћен плочом изнад гаражног тракта директно везаном за степеништа у објекту, прилазну етажу и партер. Са нивоа ове плоче, која представља једну врсту пешачке стамбене улице, неометано се прилази у центар, са једне, и школске и предшколске установе са друге стране.

Конструктивни систем објекта је скелетни монтажни систем
Жежељ уобичајених, каталошких распона (3.60/4.20, 4.20/4.20). Фасадни елементи су префабриковани, мотнажни, димензија целог распона и целе сптратне висине.

Стамбени комплекс
Стамбени комплекс
Станови:
 
У објектима типа
А стамбене јединице су једнострано оријентисане. Простор стана, подељен на зону дневног и ноћног боравка, гради се око језгра које се састоји из кухиње, обедовња, купатила и лође. Везе између зона остварене су преко улаза и дегажмана, са једне, и обедовања са друге стране.

У двотрактним објектима типа
Б двособни и већи стнови двострано су оријентисани. На спољну страну објекта оријентисани су међусбоно повезани дневни и ноћно боравак, а ан унутрашњу страну линија ручавања, кухиње, сервиса и економске лође. У попречном правцу остварена је пуна просторна интеграција дневног ботавка, ручавања и лође, што представља основну карактеристику решења.

Станови
Станови
Извор:
Блокови 61 и 62 (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 78.

Остале информације на страници „Српски архитекти/ Serbian architects”.
Линк:  
http://www.facebook.com/pages/%D0%A1%D0%A0%D0%9F%D0%A1%D0%9A%D0%98-%D0%90%D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98-SERBIAN-ARCHITECTS/351627403876


петак, 26. август 2011.

Обнова града - град у ре-инкарнацији

Eмисија „Обнова града - град у ре-инкарнацији” снимљена је давне 1982. године.

Први део:

Други део:

Трећи део:

Четврти део:уторак, 23. август 2011.

Стамбено насеље у улици кнеза Вишеслава у Београду


ОПШТИ ПОДАЦИ

Пројектовано: 1969. године;
Реализација: 1971. године;
Извођач: ГП „Неимар, Београд;
Локација: Улица кнеза Вишеслава, Београд, Србија;
Аутор: архитекта Мирослав - Мирко Јовановић;

О ПРОЈЕКТУ | ОБЈЕКТУ

01 | Изглед насеља | Арх. Мирослав - Мирко Јовановић
Објекти су висине П+3. Пошто је терен у паду, са ниже стране подрум има целу висину изнад терена, па је искоришћена за гараже.
Укупно у објектима има 196 станова од 40 до 120 m2 (укупно 10 типова), око 100 гаражних места и 150 места на отвореном паркинг простору.

Конструктивни систем је армиранобетонски скелет, јединствени распон 5.40х5.40 метара за све објекте.
02 | Tипска основа | Арх. Мирослав - Мирко Јовановић
Сви су станови пројектовани тако да се дневном боравку да максимално могућа површина, да је широко везан за још једну спаваћу собу и да се одвоје две функције стана.
03 | Урбанистичка композиција насеља | Арх. Мирослав - Мирко Јовановић
Урбанистички услови су на захтев пројектанта измењени са П+3 и П+38 на П+3, с тим што је дат већи број објеката. Како се насеље налази непосредно уз Кошутњак, овиме се насеље повезује са њим боље. Терен у паду пружа лепе видике према Сави и Новом Београду; објекти су постављени у смакнутом поретку да се визуре добро искористе. Из истог разлога прозори су дати без парапета.

Извор:
Стамбено насеље у улици кнеза Вишеслава у Београду (1975). Архитектура и урбанизам, 74-77, стр. 118.

Остале информације на страници „Српски архитекти/ Serbian architects”.

понедељак, 22. август 2011.

Архитектура једног града - Шибеник

Током августа снимљен је филм ,,Архитектура једног града - Шибеник''. Филм уједно представља наставак истоименог серијала.
Филм приказује стари део Шибеника, града у Далмацији.
Линк:


субота, 20. август 2011.

Изложба ,,Богдан Богдановић - град и смрт''

Још један видео запис са изложбе која је одржана у фебруару ове године у изложбеном простору Музеја ,,25. мај'' у Београду: